เปิดตัว “รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์” ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม ออกแบบ “5 ศาสตร์แห่งแพทย์ทางร่วม” เพื่อสร้างสมดุล “ร่างกาย อารมณ์ และ จิตใจ”

“บริษัท รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ จำกัด” เปิดตัว รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ (Regenelife Vital Center)ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวมด้วย “ศาสตร์แพทย์ทางร่วม” สร้างสมดุลของร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ด้วย 5 โปรแกรมที่ออกแบบโดยกลุ่มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในแขนงต่างๆได้แก่ ดนตรี, ศิลปะ, โยคะ, พิลาทิสและเร็วๆ นี้กับศาสตร์แพทย์แผนจีนช่วยคุณขับเคลื่อนและส่งต่อพลังแห่งการใช้ชีวิตอย่างสมดุลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้รวมทุกศาสตร์แห่งแพทย์ทางเลือกให้ครบจบในที่เดียวเปิดให้บริการแล้ววันนี้ ณ อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ 2 ชั้น 5-6ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

ภายในงานนำโดย วิลิต เตชะไพบูลย์ ผู้ก่อตั้ง รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ และพิชัยรัตน์ รัตนมาโนชญ์ ผู้บริหาร Regenelife Vital Center ร่วมด้วย คณะคุณหมอและอาจารย์ แนะนำ 5 โปรแกรมที่ออกแบบโดยกลุ่มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในแขนงต่างๆอันได้แก่ ดนตรีบำบัด โดย อ.ตรีรัตน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์, ศิลปะMind Wayโดย พญ.พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง, พอดีโยคะ โดย พรวดี เจียมจรรยา, พอดีพิลาทิสโดย กภ.ปรียานุช  ลิ่วลักษณ์, แพทย์แผนจีนโดย พจ. สุวัฒน์ ลี้ชาญกุล และ พจ.ชญานิน งามฉายวงศ์ทุกท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การรักษาสมดุลแห่งพลังความสุขผ่านแนวทางการบำบัดรักษา ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ภายใต้ศาสตร์แห่งแพทย์ทางร่วมครบวงจรโดยมีเซเลบริตี้รักสุขภาพ อาทิ ณิชชา บุณยากร, ณชา จึงกานต์กุล, วรวุฒิ โตวิรัตน์และ ชัญญธนเพ็ญชาติร่วมงานด้วย

วิลิต เตชะไพบูลย์ ผู้ก่อตั้ง รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ กล่าวว่า รีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2563ในความร่วมมือของ “กลุ่มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลากหลายแขนง”ในการพัฒนาศาสตร์ “แพทย์ทางเลือก” สู่การเป็น “แพทย์ทางร่วม”ที่มีมาตรฐานหลอมรวมศาสตร์การแพทย์ทางเลือกมาบูรณาการร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อการรักษาที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและปลอดภัยใน “เชิงป้องกันแบบระยะยาว”มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมผลักดันให้คนไทยสามารถสร้างความสมดุลของสุขภาพในแบบองค์รวมอันยั่งยืนมุ่งน้อมนำปรัชญาการทำธุรกิจในแบบพอเพียงที่มิเพียงมุ่งหวังแต่การทำกำไร แต่จะเป็นการดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์และคืนประโยชน์กลับสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโดยแท้จริง

“เราเชื่อในการสร้างความสมดุลของสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Balance of Health) ที่ผสานการทำงานร่วมกันของร่างกาย อารมณ์ และจิตใจอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างกลไกในการสมานข้อบกพร่องในร่างกายและฟื้นคืนพลังแห่งการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข โดยวิธีการสร้างความสมดุลที่ดี ไม่ควรยึดติดว่าจะต้องใช้การดูแล ป้องกัน หรือรักษาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น แต่ควรให้ความสำคัญกับคุณค่าและประโยชน์ของการผสมผสานวิธีการดูแลสุขภาพในหลากหลายศาสตร์ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็นหลัก” วิลิต เตชะไพบูลย์ กล่าว

พิชัยรัตน์ รัตนมาโนชญ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวมรีเจนเนไลฟ์ ไวทัล เซ็นเตอร์ กล่าวว่า Regenelife Vital Center มีวิธีการดำเนินการฟื้นฟูและคืนสมดุล ด้วย 3 แนวทางหลัก ได้แก่1) ให้ผู้เข้ารับบริการเป็นจุดศูนย์กลาง (Patient-Centric) 2) ผสมผสานวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันเข้ากับการรักษาด้วยศาสตร์แพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 3) ทุกโปรแกรมถูกออกแบบ ให้การรับรองและให้บริการโดยคณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันด้านสุขภาพชั้นนำของประเทศไทยจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยและประสิทธิผลการรักษา

Regenelife Vital Center สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้ใหญ่ ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ ถึงแม้ว่าไม่ป่วยก็สามารถเข้ารับบริการด้านการดูแลสุขภาพทั้ง 5 โปรแกรม ได้แก่Brain Enrichmentโปรแกรมดนตรีบำบัดเชิง Brain Training ที่ใครๆ ก็เข้าถึงได้, Mind Way: โปรแกรมศิลปะบำบัดช่วยคืนสมดุลแห่งอารมณ์และจิตใจ, Por Dee Yoga: โปรแกรมโยคะบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจภายใต้คอนเซ๊ปต์ “ความพอดี”, Por Dee Pilates โปรแกรมการออกกำลังกายแนวพิลาทิสบำบัดแบบคลาสส่วนตัว และเร็วๆ นี้กับบริการการแพทย์แผนจีนแบบครบวงจร

ทางด้านณชา จึงกานต์กุล บอกว่า ส่วนตัวชอบโปรแกรม “พอดีพีลาทิส” มากๆ เพราะปกติเป็นคนออกกำลังกายเน้นความแข็งแรงอยู่แล้ว แต่เมื่อได้มาลองแล้วทำให้ได้รู้ว่า “ความสมดุลที่ดี” คือ “ความแข็งแรงอย่างแท้จริง” จากที่เป็นคนมั่นใจในความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมาตลอด แต่พอเราได้ลองเครื่องในห้องพีลาทีสแล้วก็พบว่าร่างกายที่บาลานซ์คือร่างกายที่สามารถยืดหยุ่นและทนทานต่อสภาวะต่างๆ ได้ ส่วนโปรแกรม Mind Way ก็ประทับใจมาก ขนาดแค่ได้ทดลองวาดมือและระบายสียังค้นพบว่า แต่ละนิ้วที่เราลงสีไปก็สื่อความหมายของเราได้ โปรแกรมนี้ไม่ได้เน้นที่ความสวยงามผลงาน แต่เน้นที่กระบวนการสร้างผลงานมากกว่า  การได้มาลองโปรแกรมต่างๆ ที่ Regenelife Vital Center คือการเปิดโลกทัศน์ เปิดสัมผัสทั้ง 5 ในร่างกายเราอย่างแท้จริง

ขณะที่เอิร์ธ-วรวุฒิ โตวิรัตน์ บอกว่า ตนเพิ่งเคยได้เห็นสถานที่ที่ไม่ได้เน้นการดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นการบำบัดรักษาโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคต เช่น อัลไซเมอร์ ออฟฟิสซินโดรม หรืออาการที่เราไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเรา แต่ละโปรแกรมที่ได้ลอง “ว้าวมาก” อย่าง เปียโน 1 to5 แค่ได้ลองครั้งแรกก็รู้เลยว่าเรากำลังฝึกสมองอยู่ การได้ทำอะไรที่ต่างจากที่เคยทำนั่นคือการบริหารสมองทั้ง 2 ข้างเป็นการฝึกสมาธิที่สามารถป้องกันภาวะอัลไซเมอร์ได้ ตอนแรกเราอาจคิดว่าทำไมได้เพราะเราไม่ถนัดซ้าย แต่พอได้ลองและโฟกัสกับมันแล้วก็ทำได้ ประทับใจสิ่งที่อาจารย์บอกว่า อย่าสั่งสมองให้ปฏิเสธไปก่อนลงมือทำ

Regenelife Vital Center ตั้งอยู่ที่ อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ 2 ชั้น 5-6 ถนนราชดำริ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.regenelife.co สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Line: @regenelifeหรือโทร. 092 269 7863⠀⠀⠀⠀⠀⠀