ยูนิโคล่สานต่อโครงการ UNIQLO Recycling Clothes Donation ครั้งที่ 10 พร้อมแบ่งปันความสุขและความอบอุ่นให้ครอบครัวผู้ห่างไกลในเชียงใหม่

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลกจากญี่ปุ่น สานต่อโครงการเพื่อสังคม UNIQLO Recycling Clothes Donation ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 โดยคราวนี้นำเสื้อผ้ายูนิโคล่ 7,000 ชิ้นที่ลูกค้าบริจาค พร้อมสิ่งของจำเป็น มาส่งต่อให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความอบอุ่นในช่วงอากาศหนาว และส่งความสุขให้กับผู้คน พร้อมตอกย้ำพันธกิจด้านความยั่งยืนของยูนิโคล่ที่ตั้งใจสร้างสรรค์เสื้อผ้าคุณภาพดีด้วยปรัชญาไลฟ์แวร์ (LifeWear) และแสดงให้เห็นถึงพลังของเสื้อผ้าที่สามารถเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ยูนิโคล่และมูลนิธิบ้านร่มไทร จัดเตรียมเสื้อผ้าที่ผ่านทำการทำความสะอาดแล้วจำนวน 7,000 ชิ้น หลังจากได้รับมอบบริจาคมาจากลูกค้าที่ร้านยูนิโคล่ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมอาหารและสิ่งของยังชีพอื่นๆ 270 ชุด อุปกรณ์ทางการศึกษา 120 เซ็ต อุปกรณ์กีฬาพร้อมยาจำนวน 5 เซ็ต เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับ 242 ครอบครัว จาก 5 หมู่บ้าน และนักเรียน 120 คน จาก 5 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลของอำเภออมก๋อย นอกจากนี้อาสาสมัครซึ่งเป็นพนักงานยูนิโคล่ยังจัดกิจกรรมส่งความสุขให้กับเด็กกำพร้า พร้อมมอบหน้ากากผ้า AIRism Mask สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

“ยูนิโคล่ ประเทศไทย ดำเนินกิจการตามพันธกิจด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งครอบคลุมด้านผู้คน ชุมชน และโลก สำหรับโครงการ UNIQLO Recycling Clothes Donation เป็นกิจกรรมที่เน้นพัฒนาชุมชน เพื่อส่งความสุขให้ทุกคนผ่านเสื้อผ้าและสร้างสรรค์สังคมที่ดียิ่งกว่าเดิม ซึ่งโครงการนี้เริ่มต้นในไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน เราได้บริจาคเสื้อผ้าแล้วกว่า 85,000 ชิ้น ให้กับผู้ขาดแคลนกว่า 6,000 คน” มร.โอกุริ โทโมโยชิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทยูนิโคล่ (ประเทศไทย)

UNIQLO Recycling Clothes Donation เป็นโครงการเพื่อความยั่งยืนของยูนิโคล่ ภายใต้โปรเจกต์ RE.UNIQLO ที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก 3R คือ การนำกลับมาผลิตใหม่ (Recycle) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการลด (Reduce) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ยูนิโคล่ได้รวบรวมเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วจากลูกค้า และนำมาส่งต่อให้ผู้อื่นที่ต้องการ หรือรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อลดปริมาณขยะและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงลดการใช้ทรัพยากรตลอดอายุของเสื้อผ้า ยูนิโคล่ได้ร่วมมือกับลูกค้าภายใต้โปรเจกต์ RE.UNIQLO เพื่อช่วยกันผลักดันแบรนด์สู่จุดยืนที่เป็นมิตรต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบในขณะเดียวกัน