“ชลิต อินดัสทรีฯ” ชวนกันทำดีส่งท้ายปี ร่วมอนุรักษ์เต่าทะเล สัตหีบ จ.ชลบุรี

เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วว่าทะเลไทยสวยงามติดอันดับโลก แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมความงามของท้องทะเลไทยกันเป็นจำนวนมาก ทะเลหรือชายหาดที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เองก็ขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เช็คอินที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วยังมีกิจกรรมทางทะเลให้ร่วมทำมากมาย หนึ่งในนั้นคือ”การปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเล” เพื่อให้ธรรมชาติที่สวยงามอยู่คู่ท้องทะเลไทย และเพื่อร่วมกันอนุรักษ์เต่าทะเลไทย ที่ปัจจุบันมีปริมาณลดลงเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะสูญพันธุ์ในอนาคตด้วย…

จะเห็นว่าช่วงนี้มีข่าวออกมาว่าท้องทะเลไทยเป็นช่วงที่สวยงามที่สุด เนื่องจากธรรมชาติได้หยุดพักตัว และพักฟื้น จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง จึงถือเป็นโอกาสดีที่เราคนไทยจะได้ช่วยกันใช้โอกาสนี้ในการฟื้นฟู ร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์และปล่อยพันธุ์เต่าลงสู่ทะเล สร้างสมดุลคืนสู่ธรรมชาติอันสวยงาม

โดยเมื่อเร็วๆนี้ นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์ “POP” ร่วมด้วย นายอธิวัฒน์ เปรมพุฒิพันธ์ และนางมนัสนันท์ เปรมพุฒิพันธ์ กรรมการบริษัทฯ นำพนักงานจิตอาสากว่า20คนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่งท้ายปี 2563 ในโครงการ “ชลิต อินดัสทรีฯ  ร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล” ได้ร่วมใจทำความสะอาดโรงอนุบาลเต่าทะเล และปล่อยลูกเต่าลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ เพิ่มจำนวนประชากรเต่าทะเลในธรรมชาติและลดอัตราการสูญพันธุ์

นอกจากกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลแล้ว ยังได้มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารและค่ารักษาเต่าทะเลอีกด้วย โดยกิจกรรมนี้ฯ เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมรณรงค์ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล อันเป็นการช่วยสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง  ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด กล่าวว่า โครงการ “ชลิต อินดัสทรีฯ ร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล” เป็นอีกหนึ่งโครงการฯ เพื่อสังคมของบริษัทที่สานต่อเจตนารมณ์และนโยบายเพื่อสังคมของบริษัทที่พวกเราตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบและปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงร่วมใจเป็นจิตอาสาในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่เป็นส่วนหนึ่งของการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเริ่มจากสังคมเล็ก ๆ ของพวกเรา ที่ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง…

เรือตรี สุนทร ยอดสง่า นายทหารประจำส่วนวิชาการและประชาสัมพันธ์  กล่าวว่า “ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล มีภารกิจในการดูแลอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ให้คงอยู่คู่ท้องทะเลไทย ด้วยการเพาะฟักไข่เต่าทะเล และอนุบาลลูกเต่าทะเล จนกว่าจะมีความแข็งแรง แล้วจึงปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังทำการดูแลรักษาเต่าทะเลที่เจ็บป่วย รวมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ การที่ บ.ชลิต อินดัสทรีฯ  เข้ามาร่วมรณรงค์ในการอนุรักษ์เต่าทะเล ถือเป็นโอกาสดีที่ได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงปัญหาฯ พร้อมขยายวงกว้างออกไปสู่กลุ่มคนเมืองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะคุณค่าสู่ทะเล เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการลดผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศในท้องทะเลไทย”

ท่านที่สนใจร่วมทำกิจกรรมดีๆส่งท้ายปี 2563 นี้… ด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล นับเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือสัตหีบ…