กรมการค้าภายในเผยคนไทยบริโภคข้าวลดลงเหลือ 83 กก.ต่อปี พร้อมเดินหน้ารณรงค์ให้คนไทยหันมาบริโภคข้าวเพิ่มขึ้น

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563 – 2567 เดินหน้ารณรงค์ส่งเสริมคนไทยบริโภคข้าวภายในประเทศ จัดงาน“มหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง” เปิดประสบการณ์ใหม่กับนิทรรศการ “เพราะรักจึงชวนกินข้าวไทย” ให้ความรู้คุณประโยชน์ของข้าวไทย ตั้งเป้าสร้างการรับรู้รสสัมผัสข้าวแต่ละชนิด พร้อมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อลดการบริโภคข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีที่มาจากการนำเข้า ยกระดับเกษตรกรไทยและผู้ประกอบการค้าข้าวเข้มแข็ง สู่การแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

นางสาวพัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การจัดงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรณรงค์การบริโภคข้าวไทย “มหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง”ในครั้งนี้ ได้กำหนดจัดงานในช่วงที่ผลผลิตข้าวฤดูใหม่กำลังออกสู่ตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคได้รู้จักพันธุ์ข้าว และทราบถึงคุณประโยชน์ของข้าวไทย และกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลข้าวใหม่ เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ด้วยการบริโภคและทำบุญด้วยข้าวใหม่ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันคนไทยบริโภคข้าวลดลง โดยเฉพาะกลุ่มคนเมือง และกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงเปลี่ยนพฤติกรรมหันไปบริโภคอาหารโปรตีนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับวิถีชีวิตคนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กลุ่มคนทำงานกับปัญหาความเร่งรีบในชั่วโมงเร่งด่วน ตลอดจนความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริโภคข้าว “ว่ากินข้าวแล้วทำให้อ้วน” ส่งผลให้ทุกวันนี้คนไทยบริโภคข้าวลดลงเฉลี่ยเหลือเพียงคนละประมาณ 83 กิโลกรัมต่อปีจาก 90-100 กิโลกรัมต่อปี ในปี 2562 นอกจากนี้ สถานการณ์โควิด – 19 ยังส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาในประเทศไทยได้ ส่งผลให้การบริโภคข้าวลดลงไปอีก

นางสาวพัชรีกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานรณรงค์บริโภคข้าวไทยดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2563–2567 โดยวิสัยทัศน์ “ไทยเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก” ได้จำแนกกลุ่มข้าวตามความต้องการของตลาด จำนวน3กลุ่มตลาดประกอบด้วย ตลาดพรีเมี่ยม ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมไทยตลาดทั่วไป ได้แก่ข้าวพื้นนุ่มข้าวพื้นแข็ง และข้าวนึ่ง และตลาดเฉพาะ ได้แก่ข้าวเหนียวและข้าวสีหรือข้าวคุณลักษณะพิเศษโดยมีพันธกิจด้านการตลาดภายในประเทศจะดำเนินการในการสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของการบริโภคในประเทศและการผลิตในประเทศทั้งนี้ เพื่อดูแลเกษตรกรไทยให้ได้รับราคาผลผลิตที่เหมาะสม และเกิดเสถียรภาพด้านราคาต่อไป

ทางด้านของ นายกฤษฎา รุ่งเรืองด้วยบุญ ตัวแทนจากโรงสี ป.รุ่งเรืองธัญญา จังหวัดสิงห์บุรี หนึ่งในเกษตรกรที่มาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าภายในงานได้ร่วมเปิดเผยว่า ข้าวไทยมีความได้เปรียบประเทศอื่นๆ เพราะข้าวไทยมีพันธุ์ที่หลากหลายให้เลือกกิน ทั้งข้าวขาว ข้าวเหนียว รวมถึงข้าวกล้องซึ่งมีทั้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสินเหล็ก และข้าวหอมมะลิแดง ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดส่งออกเป็นอย่างมาก แต่อาจจะหาไป
ซัพพอร์ตไม่ได้มาก เพราะผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเป็นรอบๆ เท่านั้น

“ข้าวแต่ละสายพันธุ์มีประโยชน์มากมาย มีวิตามิน แร่ธาตุ และไฟเบอร์ อยู่ที่ว่าเราจะเลือกบริโภคหรือกินข้าวประเภทใดให้เหมาะสมกับตัวเรา ซึ่งการจัดงานมหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง เพื่อส่งเสริมการบริโภคข้าวไทย จะทำให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะคนไทยได้รับรู้ข้อมูลด้านคุณประโยชน์ของข้าวไทยสายพันธุ์ต่างๆ ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และมั่นใจว่าข้าวยังคงเป็นอาหารหลักของคนไทย และช่วงนี้ข้าวฤดูกาลใหม่ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดีกำลังทยอยออกสู่ตลาด จึงอยากเชิญชวนบริโภคข้าวไทยเพื่ออุดหนุนและเป็นกำลังใจให้เกษตรกรไทยครับ”