AIS เดินเครื่องผู้นำขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ภูมิภาค สานต่อความร่วมมือ ม.สงขลานครินทร์ เปิด AIS PLAYGROUND @ PSU แหล่งโอเอซิสแห่งปัญญาด้านดิจิทัลของภาคใต้

เอไอเอส ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาด้านการศึกษา และร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อคนไทยอย่างต่อเนื่อง จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านดิจิทัล “AIS PLAYGROUND @ PSU” เป็น Co-Create Space แห่งแรกในภาคใต้ เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกันทั้ง อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และพันธมิตรในระบบนิเวศน์ด้านนวัตกรรมดิจิทัลของเอไอเอสและมหาวิยาลัย สำหรับใช้เป็นแหล่งบ่มเพาะไอเดีย คิดค้นผลงานวิจัยและนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การสร้างคุณประโยชน์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งบ่มเพาะนวัตกรในอนาคต หลังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วทุกภูมิภาคและพันธมิตรชั้นนำด้านเทคโนโลยี เปิด AIS PLAYGROUND ภายในมหาวิทยาลัยมาแล้ว 2 แห่ง ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรม เอไอเอส กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีศักยภาพสูง มีการเรียนการสอนครบถ้วนทั้งสายวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ อีกทั้งคณาจารย์ยังมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานวิจัย และมีความเข้าใจปัญหาเฉพาะด้านที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้เกิดงานวิจัยที่ลงลึก รู้จริง และสามารถนำมาแก้ไขปัญหาให้บรรลุผลได้เป็นที่ประจักษ์จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ดังนั้น เอไอเอส ซึ่งมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Infrastructure) และสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ พัฒนา และสร้างโอกาสใหม่ๆ จากเทคโนโลยีดิจิทัล จึงสานต่อความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปอีกขั้น

โดยเปิด “AIS PLAYGROUND @ PSU” ให้เป็นพื้นที่ให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้เข้ามาทดลองสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกับเอไอเอส ไม่ว่าจะเป็น 5G, NB-IoT, XR, AI และ Robot ฯลฯ ซึ่งสามารถเข้ามาทดลอง ทดสอบ นวัตกรรมต้นแบบบนเครือข่ายและสภาพแวดล้อมจริงได้เลย ทั้งบนเทคโนโลยีเครือข่าย AIS 5G, AIS NEXT G, AIS Fibre และ AIS SUPER WiFi เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์ของภูมิภาค หลังได้ร่วมกันศึกษา ทดลอง ทดสอบ 5G Use Case ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 5G Remote Control Vehicle การบังคับรถไร้คนขับข้ามภูมิภาค, นวัตกรรม Mobile Surveillance รถตรวจตราและรักษาความปลอดภัย และนวัตกรรม V2V การสื่อสารระหว่างรถต่อรถ ผ่าน 5G ที่ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีและทำให้คนไทยเห็นประโยชน์ของการนำ 5G ไปประยุกต์ใช้

นอกจากนี้ ภายใน AIS PLAYGROUND @ PSU ยังมีบริการในโซนอื่นๆ อีก เช่น Co-Working Space โดยเอไอเอส เป็นผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา พร้อมจัด Showcase และกิจกรรมต่างๆ จากเทคโนโลยีสุดล้ำ เช่น 5G, Robot, AR, 3D Printer ฯลฯ ที่จะสลับหมุนเวียนมาให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสประสบการณ์จริงและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยเชื่อมั่นใจว่า AIS PLAYGROUND @ PSU จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งโอเอซิสแห่งปัญญาของภาคใต้ และทำให้มหาวิทยาสงขลานครินทร์ก้าวสู่ SMART University ตามที่มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นไว้ได้อย่างแน่นอน”

ผศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการ Transform ในหลายด้าน โดยได้ดำเนินโครงการ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในเรื่อง IoT, Big Data, และระบบปัญญาประดิษฐ์มาอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทดลอง และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม และประเทศ ภายใต้ชื่อ Smart City Model in Campus เพื่อสร้างรูปแบบการทำงานที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 วันนี้ เราจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือกับเอไอเอส เปิดศูนย์ AIS PLAYGROUND @ PSU พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้งาน 5G กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากเอไอเอส ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ตลอดจนเป็นการเตรียม Ecosystem ของการพัฒนาเทคโนโลยีให้พร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G  สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างแท้จริง”

สำหรับ AIS PLAYGROUND @ PSU ตั้งอยู่บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ (LRC)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย เข้าใช้บริการฟรี ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 19:00 น. โดยสามารถสมัครสมาชิกได้ฟรีที่ AIS PLAYGROUND @ PSU ซึ่งจะสามารถใช้ Facilities ต่างๆ ได้ อาทิ VR, AIS NB-IoT Devkit และ AIS NB-IoT Shield, 3D Printer, Co-Working Space, ชุดอุปกรณ์ Conference Call, โทรศัพท์มือถือ และ Tablet สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมต่อ APIs ของ AIS และอุปกรณ์อื่นๆ