Gojek จัดโปรแกรมคุ้มครองพาร์ทเนอร์คนขับและร้านอาหารรายย่อย พร้อมเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในช่วง COVID-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย Gojek (โกเจ็ก) แพลตฟอร์มชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำเสนอหลากหลายบริการแบบออนดีมานด์และบริการเพย์เมนต์ ออกโปรแกรมคุ้มครองพาร์ทเนอร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนมาจากกองทุนสนับสนุนพาร์ทเนอร์ของ Gojek (Gojek Partner Support Fund) ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือพาร์ทเนอร์คนขับและร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในประเทศต่างๆ โดยโปรแกรมคุ้มครองพาร์ทเนอร์นี้จะมอบเงินสนับสนุนให้แก่พาร์ทเนอร์คนขับและพาร์ทเนอร์ร้านอาหารรายย่อยที่ต้องขาดรายได้จากการติดเชื้อ COVID-19

ทั้งพาร์ทเนอร์คนขับและพาร์ทเนอร์ร้านอาหารของ Gojek ต่างเป็นกำลังสำคัญในการให้บริการที่จำเป็นแก่คนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ โปรแกรมคุ้มครองพาร์ทเนอร์นี้จึงจะช่วยให้พาร์ทเนอร์สามารถทำงานและให้บริการต่างๆ ได้ด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าจะได้รับการสนับสนุนและดูแล โดยจะมอบเงินช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน 6,000 บาท ตามข้อกำหนด ให้แก่ทั้งพาร์ทเนอร์คนขับและพาร์ทเนอร์ร้านอาหารรายย่อยขนาดเล็กที่ติดเชื้อหรือต้องถูกกักตัวเพื่อความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เงินสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยชดเชยรายได้และช่วยเตรียมความพร้อมในการทำความสะอาดสำหรับร้านอาหารเพื่อกลับมาเปิดร้านอีกครั้ง โดยโปรแกรมจะเริ่มตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง โดยพาร์ทเนอร์คนขับและพาร์ทเนอร์ร้านอาหารสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางแอปพลิเคชัน GoPartner และ GoBiz

สุขภาพและความปลอดภัยของทั้งผู้ใช้บริการ พาร์ทเนอร์คนขับ และพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และ Gojek ทำงานอย่างหนักร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ เพื่อเตรียมมาตรการและสร้างความเข้าใจด้านความสะอาด การให้บริการ และความปลอดภัย ผ่านช่องทางต่างๆ อยู่เสมอ