ซัมมิท แคปปิตอล แต่งตั้ง “โคจิ ชิกะ” เป็นประธานบริษัทคนใหม่

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งนายโคจิ ชิกะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานบริษัทคนใหม่ แทนนายฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ ซึ่งอำลาตำแหน่งเพื่อกลับไปทำงานที่ซูมิโตโม่ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ นายโคจิ ชิกะ จะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ที่ผ่านมา นายฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ ได้ใช้ประสบการณ์การทำงานให้กับกลุ่มซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ในหลายประเทศมาช่วยให้ซัมมิท แคปปิตอล มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ยั่งยืน อีกทั้งมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการปรับปรุงการดำเนินงานและสร้างความเจริญที่เด่นชัดในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนสัญญาเช่าซื้อที่เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งการตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจน การขยายสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ การแต่งตั้งประธานบริษัทคนใหม่จะเป็นการสานต่อการพัฒนาและสร้างการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งในฐานะบริษัทผู้นำธุรกิจด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

นายโคจิ ชิกะ กล่าวว่า “ในนามของคณะกรรมการบริษัทและพนักงานซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง ผมขอขอบคุณคุณฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ สำหรับการบริหารงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในครั้งนี้ แต่ทิศทางและแนวทางการบริหารยังมีความต่อเนื่องในการร่วมกันสร้างเส้นทางการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งในด้านการขยายสาขา การสร้างช่องทางการขายใหม่ และการขยายพื้นที่ให้บริการ ภายใต้มาตรฐานการกำกับดูแลที่ดีและค่านิยมหลักขององค์กรตามแนวทาง ‘I TRUST’ ซึ่งประกอบด้วยความซื่อสัตย์ (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Unity) บริการที่ยอดเยี่ยม (Service Excellence) และเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) เพื่อประโยชน์ของลูกค้า พันธมิตร ดีลเลอร์ ผู้ถือหุ้น องค์กร และสังคมส่วนรวม”

ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของสังคมไทย ด้วยการให้ความคล่องตัวทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.summitcapital.co.th