เคอี กรุ๊ป ตั้งการ์ดพร้อมสู้ เพิ่มมาตรการเชิงรุกรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ เน้นสะอาด ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ทุกคนเมื่อมาศูนย์การค้าฯ

เคอี กรุ๊ป ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มพรีเมียม และผู้บริหารกองทรัสต์ศูนย์การค้าชั้นนำ ประกาศตั้งการ์ดพร้อมสู้ เพิ่มมาตรการเชิงรุกยกระดับรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ป้องกันและเฝ้าระวังคุมเข้มขั้นสูงสุดต่อทุกศูนย์การค้าในเครือบริหาร เน้นสะอาด ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ทุกคนทั้งด้านบุคลากร อาคารสถานที่ ร้านอาหาร ขณะมาใช้บริการ พร้อมมุ่งดูแลพนักงาน คู่ค้า ร้านเช่าอย่างเต็มกำลังท่ามกลางสถานการณ์อันยากลำบากที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอี กรุ๊ป และผู้บริหารกองทรัสต์ BKER กล่าวถึงมาตรการรับมือไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดระลอกใหม่ว่า “โดยทั่วไปการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จะอยู่ในสถานที่ปิด แออัด ไม่มีอากาศถ่ายเท และไม่มีความสะอาดปลอดภัยทางสุขอนามัย แต่จุดเด่นของคอมมูนิตี้มอลล์ คือเป็นสถานที่เปิดโล่ง ปลอดโปร่ง อากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้สะดวก ทำให้ไม่เสี่ยงแก่การเพาะเชื้อโรค แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ร้านค้าผู้เช่า และลูกค้าที่มาใช้บริการ จึงออกประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กำชับต่อทุกหน่วยงานให้เข้มงวดและดำเนินมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด ทั้งการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย พร้อมดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐด้วยการให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิด ศูนย์การค้าฯ เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 11.00-21.00 น.จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยศูนย์การค้าที่บริหารงานภายใต้กองทรัสต์ BKER แบ่งตามประกาศ 3 จังหวัด ประกอบด้วย 1. กรุงเทพมหานคร ได้แก่ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี), เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา, เพลินนารี่ มอลล์, เดอะซีน ทาวน์อินทาวน์, อมอรินี่, แอมพาร์ค (จุฬา) และสัมมากร เพลส รามคำแหง 2. นนทบุรี ได้แก่ เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์, เดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ และสัมมากร เพลส ราชพฤกษ์ และ 3. ปทุมธานี ได้แก่ สัมมากร เพลส รังสิต

โดยมาตรการดูแลความปลอดภัยทั้งด้านบุคลากร ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน และด้านอาคาร สถานที่ ร้านค้าผู้เช่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยกลุ่มลูกค้า ก่อนเข้าศูนย์การค้าฯ ขอความร่วมมือลงทะเบียนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ สวมหน้ากากอนามัยและตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่างในการใช้บริการ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีตัวแทนฝ่ายบริหารศูนย์การค้าฯ เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่พยาบาล รองรับกรณีที่มีการตรวจคัดกรองพบผู้ต้องสงสัยว่ามีการติดเชื้อ COVID-19 เพื่อนำส่งโรงพยาบาลได้ในทันที ในกลุ่มพนักงาน บริษัทฯ ได้ผนึกกำลังกับร้านค้าผู้เช่า ร่วมกันให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัส และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในร้าน (Big Cleaning) เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยพนักงานต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในศูนย์การค้าฯ วันละ 2 ครั้ง เช้าและบ่าย สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลาที่เข้าปฏิบัติงาน ตรวจสอบประวัติการเดินทางของพนักงาน หากพบมีประวัติสัมผัสผู้มีความเสี่ยงสูง หรือเดินทางไปยังบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ให้แจ้งฝ่ายบริหารศูนย์การค้าฯ ทันที และงดเข้าปฏิบัติงานในศูนย์การค้าฯ เป็นเวลา 14 วัน รวมถึงแสดงผลตรวจรับรองแพทย์ว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ก่อนกลับเข้ามาปฏิบัติงานในศูนย์การค้าฯ และด้านอาคาร สถานที่ ได้ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณร้านค้า ตามนโยบายของภาครัฐ จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการในพื้นที่ศูนย์การค้าฯ ไม่เกิน 1 คนต่อตารางเมตร มีการติดตั้งเจลทำความสะอาดมือที่บริเวณทางเข้า-ออก หน้าลิฟต์ บันไดเลื่อน ห้องสุขา และจุดที่มีผู้ใช้งานสูง จัดทำความสะอาดอุปกรณ์พื้นผิวสัมผัสภายในห้องสุขา ราวมือจับของบันไดเลื่อน ลิฟต์โดยสาร และพื้นที่นั่งส่วนกลางภายในศูนย์การค้าฯ ทุก 20 นาที รวมถึงให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้ผู้มาใช้บริการมีการรวมตัวกัน หากจำเป็นต้องจัดกิจกรรมดังกล่าว ทางร้านค้าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารศูนย์การค้าฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

นอกจากนี้ ในส่วนร้านอาหารเพื่อให้ลูกค้ายังคงได้รับความอิ่ม อร่อย และปลอดภัย ได้มีการเว้นระยะห่างโต๊ะลูกค้า 1-1.5 เมตร ไม่วางอุปกรณ์และเครื่องปรุงบนโต๊ะ แต่จะเสิร์ฟเมื่อลูกค้าแจ้งขอ พนักงานจะสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือในการบริการตลอดเวลา ใช้เจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังเมื่อมีการสัมผัสภาชนะลูกค้า และล้างมือ 7 ขั้นตอนก่อนและหลังปฏิบัติงาน ทุกครั้งที่เปลี่ยนถุงมือ พร้อมทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุก 3 ชั่วโมง หรือหลังจากลูกค้าออกจากร้าน

ผู้บริหาร ศุภานวิต กล่าวทิ้งท้ายว่า “บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการเสริมมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับร้านค้าผู้เช่า ลูกค้าที่มาใช้บริการ และพนักงานทุกคนอย่างดีที่สุด และพร้อมสนับสนุนนโยบายจากภาครัฐและองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน”

ช่องทางติดตามการพ่นฆ่าเชื้อในแต่ละศูนย์การค้าในเครือ เคอี กรุ๊ป ได้ตามเพจดังต่อไปนี้ https://www.facebook.com/crystaldesigncenterhttps://www.facebook.com/thecrystalshoppingmallhttps://www.facebook.com/thecrystalsbratchapruekhttps://www.facebook.com/thecrystalptthttps://www.facebook.com/Plearnaryhttps://www.facebook.com/thescenebkkhttps://www.facebook.com/iamparkchulahttps://www.facebook.com/amorinimallhttps://www.facebook.com/smkplace1https://www.facebook.com/smkplace2https://www.facebook.com/smkplace3