ทำไมธรรมะถึงอินเทรนด์

ท่าน ว.วชิรเมธี ได้ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับปรากฏการณ์ ธรรมะอินเทรนด์ ที่แพร่หลายอยู่ในเวลานี้ ได้อย่างน่าสนใจ

1.ธรรมะกลายเป็นแนวโน้มของโลก
จากการเดินสายทั่วสหรัฐอเมริกา และในยุโรปต่อเนื่องตลอด 5 ปี เห็นได้ว่า

1.คนชั้นนำในเวทีโลก นักคิด ชนชั้นปกครอง หันมาสนใจเรื่องของจิตวิทยาเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

2.คนจากโลกตะวันตก หันมาสนใจเรื่องราวของธรรมะมากขึ้น เช่น คนในแวดวงบันเทิง ริชาร์ด เกียร์ หันมานับถือพุทธศาสนา องค์ดาไลลามะ ท่านติช นัท ฮันห์ พุทธสายวชิรญาณ จากทิเบต เดินสายบรรยายธรรมในยุโรป และได้รับการตอบรับจากคนชั้นนำ

3.แวดวงวิชาการหันมาสนใจ มหาวิทยาลัยชื่อดังฮาร์วาร์ด เปิดหลักสูตรสอนวิปัสสนากรรมฐาน มหาวิทยาลัย อ๊อกซฟอร์ด สอนพระไตรปิฏก มหาวิทยาลัยนาโรตะ ญี่ปุ่น เปิดสอนภาควิชาด้านจิตวิทยามากขึ้น

2.เทรนด์สุขภาพ
1.คนทั่วโลกหันมาดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในแนวตะวันออกมากขึ้น เช่น สปา โยคะ อโรมาเธอราปี นวดแผนโบราณ

2.การตื่นรู้ (My fullness) ซึ่งเป็นการเจริญสติตามแนวพุทธศาสนา เป็นที่นิยมของดาราฮอลลีวู้ด และคนดัง เพื่อที่จะได้ชื่อว่า มีรสนิยมวิไลทางด้านจิตวิทยา

3.เทรนด์ สิ่งแวดล้อม
คนชั้นผู้นำทางความคิด อดีตรองประธานาธิบดี อัลกอร์ เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการตระหนักถึงโลกร้อน สร้างสารคดี An Inconvenient Truth ตระเวนบรรยายภาวะโลกร้อน จนเป็นแรงกระเพื่อมสร้างกระแสรณรงค์โลกร้อนไปทั่วโลก

4.พุทธเศรษฐศาสตร์
เทรนด์การบริโภคพอประมาณ มีสติ สร้างสมดุลระหว่างคนกับคน คนกับสิ่งแวดล้อม บริโภคอย่างมีสติ ซึ่งสอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หากสังเกตให้ดี ในรอบ 5 ปีมานี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล จะเป็นผู้ที่ยึดแนวทางพุทธเศรษฐศาสตร์ เช่น อมาตยา เซน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล คิดทฤษฏีพัฒนาคนให้มีความสุข และพอล ครุกแมน นักเศรษฐศาสตร์ ผู้คิดค้นทฤษฎีการค้าใหม่

5.รวยแล้วให้ ได้แล้วแบ่งปัน
บิล เกตส์ และ วอเรน บัฟเฟต์ สองมหาเศรษฐีจากโลกซอฟต์แวร์และหุ้น มอบเงินบริจาค 50% ของทรัพย์สินที่ถือครองมาเกื้อกูลต่อชาวโลก

6.การเมืองของคนอายุน้อย
ในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย รวมทั้งไทย ไต้หวัน ภูฏาน มีนักการเมืองอายุน้อยลง เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายคลึงกัน ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเข้าสู่ยุคนักการเมืองที่มีจิตสาธารณะสูงขึ้น ทำเพื่อมวลชนมากกว่าผลประโยชน์ทางการเมือง

เทรนด์ของโลกทั้งหมดนี้ เมื่อประกอบกับสังคมไทย ที่ต้องพบกับความเสื่อมในรอบ 100 ปี จนเกิดวิกฤตรอบด้าน จากการเมืองและศีลธรรมล้มเหลว ทำให้คนต้องหาที่พึ่ง และเมื่อไม่เห็นหนทางใด ก็ต้องหันเข้าหาธรรมะ เมื่อคนสนใจธรรมะมากขึ้น พระสงฆ์ที่รู้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงโลก และมีต้นทุนทางด้านธรรมะสูง มีการศึกษาปรากฏการณ์ต่อเนื่อง จนเกิดเป็นกระบวนการเผยแผ่ธรรมะแบบร่วมสมัย ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน และเป็นธรรมะนวัตกรรม (Apply Buddhism) เข้ากับยุคสมัยได้ตลอดเวลา