แคร์สื่อ เว็บต้องอัพ โทรต้องรับ คิวห้ามหลุด

พลังของสื่อนั้นแรง เป็นประสบการณ์ตรงของพระมหาสมปองตลอดช่วงการเป็นพระนักเทศน์ 13 ปี ที่ท่านบอกว่าเมื่อได้ออกทีวีชีวิตนั้นเปลี่ยนทันที จาก 10 ปีแรกที่ทำงานบรรยายให้โรงเรียน นักศึกษา และชุมชน คนรู้จักเพราะบอกปากต่อปาก แต่เมื่อได้ออกรายการมันแปลกดีนะ ทางช่อง 9 นาน 7 นาที มีโทรศัพท์วันแรกกลับมาถึง 80 สาย จนเมื่อได้รับการติดต่อให้ออกรายการเจาะใจ “อาตมาคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยน” จาก 5 งานต่อเดือนก็จะมากขึ้น แล้วก็เปลี่ยนจริง โทรศัพท์โทรเข้ามา 300 สายในวันรุ่งขึ้น ซึ่งพระเลขาฯ ก็งานหนักเลย เพราะไม่เคยเป็นคอลเซ็นเตอร์มาก่อน จนปัจุบันกว่า 100 งานต่อเดือน

เป็นจุดเปลี่ยนของพระมหาสมปองที่บอกว่ายอมรับว่าสื่อทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์ มีผลต่อชื่อเสียงมาก จึงได้พยายามบอกกับทีมงานพระเลขาฯ ว่าถ้ามีสื่อติดต่อมา พยายามอย่าปฏิเสธ “เราไม่ใช่ อย่าได้แคร์สื่อ แต่เราแคร์สื่อมาก”

“ชื่อเสียงจริงๆ ไม่ได้มีคุณค่ามาก แต่ทำให้เราทำงานได้มากขึ้น ได้เป็นสะพานเชื่อมกับผู้ฟังได้กว้างขึ้น จนปัจจุบันมีกลุ่มตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ บริษัทเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ความสำเร็จนี้ยังวัดจากการมี Return Case บ่อยครั้ง”

สื่อที่พระมหาสมปองให้ความสำคัญยังเป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาโดยพระทีมงาน ที่มีพระมหาณรงค์ศักดิ์ ขันทอง เป็นเว็บมาสเตอร์ พระอาจารย์เผด็จ ติสโร ที่เป็นหนึ่งในทีมพระวิทยากร และเขียนสคริปต์หลวงพี่มาแล้ว และตอบเว็บไซต์ โดยพระมหาสมปองจะดูแลความคืบหน้าของเว็บไซต์ทุกวันหลังปฏิบัติภารกิจแล้วในตอนเย็น ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ คอนเซ็ปต์สนุก มีสาระ มีทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ต้องเป็นเว็บ เช่นมีโยมถามเข้ามาแล้วก็ต้องตอบเร็วที่สุดไม่ใช่ 3 ชาติแล้วยังไม่ตอบ

นอกจากนี้ยังมีพระอาจารย์อภิรักษ์ อภิชโย และพระมหาอดุลย์วิทย์ อตุลวิชชาญาโร พระเลขานุการ ที่ช่วยดูและประสานงานการติดต่อรับบรรยาย โดยเน้นว่าคิวงานต้องไม่ซ้ำซ้อน และต้องนัดหมายชัดเจน สถานที่ต้องไม่ห่างกันมากในวันหนึ่ง และการโทรติดต่อมาจากญาติโยม ต้องรับ หรือต้องโทรกลับ เพราะอาตมาเชื่อว่าคงไม่มีใครโทรเข้ามาเพื่อคุยเล่นเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีฆราวาสผู้ประสานงานอีก 2 คน ที่ทำหน้าที่ทั้งการขับรถ การติดตั้งโน้ตบุ๊กก่อนการบรรยายอีกด้วย

People

พระมหาสมปอง (ใช้ในการกล่าวเวลาบรรยายธรรม) ฉายา ตาลปุตฺโต นามสกุล นครไธสง เกิดเมื่อปี 2521 บรรพชาอุปสมบท เป็นพระภิกษุสงฆ์เมื่อ พ.ศ. 2541 ปัจจุบันอยู่วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ และเป็นหัวหน้าค่ายพุทธธรรมนำชีวิต “วัดสร้อยทอง” ผู้ก่อตั้งทีมวิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ ที่มีวิทยากร 5 รูป และมีทีมธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ หรือพระรุ่นใหม่ที่เตรียมเป็นพระวิทยากรในต่างจังหวัด

  การศึกษา

 • การศึกษา เปรียญธรรม 7 ประโยค
 • ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต เอกปรัชญา (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  พระวิทยากรประจำรายการ

 • รายการ “หลวงพี่มาแล้ว” จันทร์-ศุกร์ 10.20 น. ช่อง 3
 • รายการ “ชุมชนนิมนต์ยิ้ม” ทุกวันศุกร์ 18.00 น. ช่อง 3
  ผลงาน เช่น วีซีดี “ธรรมะเดลิเวอรี่”
  หนังสือ เช่น “หลวงพี่มาแล้ว” “ธรรมะฮาเฮ” “เย็นเถิดโยม” “สุขกันเถอะโยม” “โยมเอ้ยสิบอกไห่?” “หลงทางเสียเวลา เดินตามอาตมามีอนาคต (นะโยม)”