Google ตั้งกองทุนต้านข่าวลวงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 มูลค่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Google News Initiative (GNI) ประกาศจัดตั้งกองทุนต้านข่าวลวงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 มูลค่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มีชื่อว่า COVID-19 Vaccine Counter-Misinformation Open Fund เพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับข้อมูลที่ผิดๆ เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดย Google จะมอบเงินทุนให้แก่โครงการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นจำนวนเงินสูงสุดถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อโครงการ ซึ่งกองทุนนี้จะเปิดรับสมัครโครงการจากสำนักข่าวทุกขนาดทั่วโลกที่มีผลงานรองรับด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการจัดการกับปัญหาข่าวปลอม หรือเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านนี้โดยเฉพาะ

ความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดๆ (misinformation) ขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลต้องทำงานอย่างหนักเพื่อคอยแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ ขณะนี้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง (fact check) เกือบ 10,000 รายการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปรากฎขึ้นให้เห็นในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google

หลังจากที่มีการเปิดตัวของวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก ก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดๆ เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกัน (immunization) หนักขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการสานต่อความพยายามในการจัดการกับข่าวลวงเกี่ยวกับโควิด-19 Google News Initiative (GNI) จึงได้เปิดตัวกองทุนเปิดมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มีชื่อว่า COVID-19 Vaccine Counter-Misinformation Open Fund เพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับข้อมูลที่ผิดๆ เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19

ในขณะที่การแพร่ระบาดของข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลุกลามไปทั่วโลก การเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดๆ นั้นถูกใช้กับประชากรบางกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งการศึกษาค้นคว้าบางชิ้นได้ค้นพบด้วยว่าผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายของการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดนั้นมักไม่ใช่กลุ่มคนที่พยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ตนเองได้รับ

ด้วยเหตุผลนี้ Google จึงจัดตั้งกองทุนเปิดเพื่อรับสมัครโครงการต่างๆ ที่มีเป้าหมายจะช่วยให้ผู้ใช้หันมาตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลกันมากขึ้น โดยเฉพาะในหมู่คนที่ตกเป็นเป้าหมายของข่าวปลอมเหล่านั้น

ทั้งนี้ Google จะเน้นให้ความสำคัญกับโครงการที่มีการประสานความร่วมมือกับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และสามารถวัดผลสำเร็จได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่นการทำงานร่วมกันระหว่างโครงการเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วกับสื่อที่มีรากฐานในชุมชนอย่างแน่นแฟ้น หรือการจัดตั้งแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพื่อให้นักข่าวและทีมแพทย์ร่วมกันหาที่มาของข้อมูลที่ผิด และเผยแพร่ข่าวที่มีการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

โดย Google จะมีทีมงานคัดเลือกโครงการที่สมัครเข้ามา และมีคณะกรรมการที่มาจากหลากหลายสถาบัน เช่น นักวิชาการ สื่อสารมวลชน ทีมทางการแพทย์ รวมทั้งหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยเฉพาะองค์การอนามัยโลก มาช่วยกันพิจารณาและคัดเลือกให้ทุนกับโครงการนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย

 • Theresa Amobi, Senior Lecturer, University of Lagos
 • Ludovic Blecher, Head of Innovation, Google News Initiative
 • Renee DiResta, Technical Research Manager, Stanford Internet Observer
 • Susannah Eliott, CEO, Australian Science Media Centre
 • Gagandeep Kang, Head of the Wellcome Trust Research Laboratory, Christian Medical College
 • Alexios Mantzarlis, News and Information Credibility Lead, Google
 • Syed Nazakat, Founder & CEO, Data Leads
 • Ifeoma Ozoma, Founder and Principal, Earthseed
 • Baybars Örsek, Director, International Fact-Checking Network
 • Andy Pattison, manager of digital solutions, World Health Organization
 • Angela Pimenta, Director of Operations, Projor
 • Amy Pisani, Executive Director, Vaccinate Your Family
 • Yamil Velez, Associate Professor of Political Science, Columbia University
 • Brian Yau, Promotion & Engagement Lead, Vaccine Safety Net at WHO

กองทุนเปิดนี้เป็นการต่อยอดจากการสนับสนุนของ Google News Initiative (GNI) ในการต่อสู้กับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดๆ ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดือนเมษายนและเดือนธันวาคมของปีที่แล้ว ซึ่ง Google คาดว่าโครงการที่ได้รับการคัดเลือกนั้นจะได้รับประโยชน์จากงานวิจัยที่ GNI สนับสนุนอยู่ เกี่ยวกับรูปแบบ หัวข้อข่าว และแหล่งข่าวที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการต่อสู้กับข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19

กองทุน COVID-19 Vaccine Counter-Misinformation Open Fund เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.59 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) โดยผู้สมัครต้องมีการอธิบายแผนงานอย่างละเอียด พร้อมด้วยแผนการทำงาน และข้อมูลด้านงบประมาณผ่านแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ ซึ่งผู้สมัครจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ผู้สมัครทุกรายต้องมีประวัติด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการจัดการกับปัญหาข่าวปลอม หรือเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านนี้ และโครงการที่สมัครเข้ามาต้องพร้อมเริ่มงานโดยเร็วที่สุด อย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 เมษายน ศกนี้ และจะต้องแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับทุน

สุดท้ายนี้ Google ยังคงมุ่งมั่นในการให้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google นอกจากนี้ Google กำลังเร่งขยายการให้บริการแผงข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตใน Google Search ให้ครอบคลุมในหลายประเทศมากขึ้น และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ตลอดเวลาบน Google โดยการใช้ ClaimReview พร้อมทั้งเพิ่มฟีเจอร์ให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ในปีที่แล้ว ซึ่งได้แก่ ส่วนที่เป็นหัวข้อข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 บน Google News ในสหรัฐอเมริกา และ Google News บนมือถือในประเทศบราซิล รวมทั้งบน Google Images ทั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์กองทุน COVID-19 Vaccine Counter-Misinformation Open Fund