แฟลช เอ็กซ์เพรส คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก Thailand Best Employer Brand Awards 2021 ตอกย้ำองค์กรคนรุ่นใหม่ และ ผู้นำด้านเทคโนโลยี

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุสัญชาติไทยและผู้ให้บริการด้าน อีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร ได้รับ 2 รางวัล คือ  Young Achiever of the Year (รางวัลผู้บริหารระดับสูงรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จแห่งปี) และ Award for Excellence in HR through Technology (รางวัลความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยมแห่งปี) จาก Thailand Best Employer Brand Awards 2021 หรือ องค์กรนายจ้างดีเด่นระดับประเทศ โดยสถาบัน Employer Branding Institute  ซึ่งแฟลช เอ็กซ์เพรส ถือเป็นบริษัทขนส่งสัญชาติไทยเพียงรายเดียวที่คว้า 2 รางวัลดังกล่าว สะท้อนความเป็นองค์กรคนรุ่นใหม่ ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล และนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับการบริหารงานในองค์กร

นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด กล่าวถึงความภาคภูมิใจจากการได้รับ 2 รางวัลในครั้งนี้ว่า “แฟลช เอ็กซ์เพรส ถือเป็นบริษัทขนส่งสัญชาติไทยเพียงรายเดียวที่สามารถคว้า 2 รางวัลดังกล่าว นับเป็นผลงานจากความมุ่งมั่น และทุ่มเททำงานอย่างหนักของทั้งพนักงาน และผู้บริหาร จนทำให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้มา โดยรางวัล Young Achiever of the Year หรือ รางวัลผู้บริหารระดับสูงรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จแห่งปี สะท้อนถึงความเป็นผู้บริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์  สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และเติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรม ผมไม่อาจพูดได้ว่าความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากตัวผมเพียงคนเดียว เพราะการทำงานย่อมต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานทุกคนเพื่อนำพา แฟลช เอ็กซ์เพรส ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ตั้งไว้กว่า 3 ปี ที่ผมบริหาร แฟลช เอ็กซ์เพรส นับว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของชีวิตการทำงาน หลายคนอาจมองว่าผมเป็น CEO ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ผมกลับมองว่าผมยังต้องพัฒนาต่อไป เพราะยังมีงานอื่นๆ อีกมากมายที่ผมอยากเรียนรู้ และลงมือทำให้สำเร็จ”

ในส่วนของรางวัล Award for Excellence in HR through Technology หรือ รางวัลความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยมแห่งปี  ต้องยอมรับว่าการได้รับรางวัลนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นองค์กรที่นำสมัยในด้านเทคโนโลยี โดยแฟลช เอ็กซ์เพรส ถือว่าเป็นผู้ให้บริการด้านขนส่งที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 30,000 คน  บริษัทฯ มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง และพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ใช้ในงานบริการลูกค้า รวมถึงงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) หลายโปรแกรมได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้การทำงานของ HR มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เช่น การแจ้งข้อมูลข่าวสารขององค์กรเพื่อให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน ซึ่งมีข้อจำกัดสำหรับพนักงานบางตำแหน่งที่ไม่สะดวกในการเปิดอ่านอีเมล อาทิ พนักงานขับรถส่งพัสดุ ดังนั้นวิธีการแจ้งข่าวสาร กิจกรรมของบริษัท ผ่านทางแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับงาน HR โดยเฉพาะ จึงเป็นช่องทางที่สะดวก เข้ากับรูปแบบการทำงานและวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี โดยพนักงานทุกคนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและเข้าไปอ่านข่าวสารได้จากมือถือของตนเอง หรือการสแกนใบหน้าในการเข้า-ออก ในการปฏิบัติงานแต่ละวัน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นวิธีที่สะดวกต่อตัวพนักงานเท่านั้น แต่ยังช่วยให้การทำงานของ HR มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือ ช่วยลดปริมาณงานด้านเอกสาร  ลดปริมาณการใช้กระดาษได้อีกทางหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริหารจัดการงานของบริษัทฯ ทั้งยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรในยุค 4.0 ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างสูงสุด”

รางวัล Thailand Best Employer Brand Awards โดยสถาบัน Employer Branding Institute มอบให้แก่ บุคคลและองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาความสามารถของผู้นำในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการเติบโตของธุรกิจ