เชฟรอนหนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงกองกำลังรถขุด ส่งเสริมเกษตรกรปรับพื้นที่ตาม “โคก หนอง นา โมเดล”

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ พร้อมด้วย นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร ได้มอบงบประมาณสนับสนุน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถขุดดินที่ใช้ในการปรับพื้นที่ตามแนวคิด ‘โคก หนอง นา โมเดล’ จำนวน 500,000 บาท โดยมี นายไตรภพ โคตรวงษา ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นผู้รับมอบ การสนับสนุนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรที่ผ่านการอบรมจากทางมูลนิธิฯ และมีความตั้งใจจริงในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของตนเองตามแนวคิด ‘โคก หนอง นา’ ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดสรรพื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเอง ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงสามารถป้องกันปัญหาในยามเกิดวิกฤติน้ำท่วมและน้ำแล้งได้อีกด้วย

พร้อมกันนี้ เชฟรอนประเทศไทย ยังได้มอบคอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้งานแล้วในสภาพดีจำนวน 15 เครื่อง เป็นมูลค่ากว่า 17,000 บาท แก่มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ประสานงานเครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติใน 7 จังหวัดของลุ่มน้ำป่าสักให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของเชฟรอนประเทศไทยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย โดยจะยังคงทำงานร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายแนวร่วมผู้ทำโคก หนอง นา ไปยังเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป สู่เป้าหมายในการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน