ครั้งแรกของโลกกับบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผลิตจากก๊าซคาร์บอนจากภาคอุตสาหกรรม

บริษัท แลนซาเทค (LanzaTech) โททาล (Total) และลอรีอัล (L’Oreal) ได้เปิดตัวนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความยั่งยืนชิ้นแรกของโลก ที่ผลิตจากกระบวนการดักจับและรีไซเคิลก๊าซคาร์บอนที่ปล่อยจากภาคอุตสาหกรรม โดยกระบวนการแปรรูปก๊าซคาร์บอนนี้มีการทำงาน 3 ส่วน

  • แลนซาเทคทำหน้าที่ในการดักจับก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากการปล่อยจากภาคอุตสาหกรรม และนำมาแปลงเป็นเอทานอลโดยใช้กระบวนการทางชีววิทยาอันเป็นเอกลักษณ์
  • โททาลใช้นวัตกรรมที่พัฒนาร่วมกับ IFP Axens ในการแปลงเอทานอลให้เป็นเอทิลีน ด้วยกระบวนการดึงน้ำออก หลังจากนั้นทำการแปลงโพลิเมอร์ให้เป็นโพลีเอทิลีนหรือพลาสติกสังเคราะห์ ซึ่งมีคุณลักษณะทางเทคนิคที่เหมือนกับลักษณะของฟอสซิล
  • ลอรีอัลใช้โพลีเอทิลีนนี้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมือนกับโพลีเอทิลีนแบบดั้งเดิม

นวัตกรรมนี้เป็นความสำเร็จทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่พิสูจน์ให้เห็นว่า การปล่อยก๊าซคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรมนั้น สามารถนำกลับมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้ ความสำเร็จครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทพันธมิตรทั้ง 3 บริษัทต่อการพัฒนาพลาสติกจากเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนอย่างยั่งยืน และยังเป็นการกรุยทางไปสู่การดักจับและการนำมาใช้ซ้ำในกระบวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  และทั้ง 3 บริษัท ตั้งใจจะทำงานร่วมกันต่อไป เพื่อขยายขอบเขตการผลิตพลาสติกอย่างยั่งยืน และพร้อมทำงานร่วมกับทุกๆ ฝ่ายที่ต้องการใช้พลาสติกประเภทใหม่ที่มีความยั่งยืนนี้

เจนนิเฟอร์ โฮล์มเกร็น ซีอีโอ แลนซาเทค กล่าวว่า “การเป็นพันธมิตรครั้งนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเป้าหมายที่มีร่วมกันเพื่อสร้างโลกที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นสำหรับทุกๆ คน เรารู้สึกขอบคุณลอรีอัล และโททาลสำหรับความมุ่งมั่นในการลดความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท พวกเราสามารถลดคาร์บอนฟุตพรินท์ของบรรจุภัณฑ์ร่วมกันได้ด้วยการแปลงการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ และทำให้ไม่ต้องเกิดก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากการใช้งานเพียงครั้งเดียวอีกต่อไป”

วาเลรี กอฟฟ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายโพลีเมอร์ส โททาล กล่าวว่า “การเป็นพันธมิตรครั้งนี้เป็นตัวอย่างของความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมระหว่างบริษัทในภาคอุตสาหกรรมที่ต่างกันในการพัฒนาพลาสติกแห่งอนาคต ที่ผลิตจากก๊าซคาร์บอนที่ผ่านการรีไซเคิล นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาแนวทางใหม่เพื่อสร้างคุณค่าให้กับก๊าซคาร์บอนที่ปล่อยจากภาคอุตสาหกรรม และมีส่วนช่วยสนับสนุนพันธสัญญาในการทำให้การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในยุโรปให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2593”

ฌัก เพลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรจุภัณฑ์และพัฒนา ลอรีอัล กรุ๊ป กล่าวว่า “ลอรีอัลเดินหน้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มีฟุตพรินท์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยนวัตกรรมการแปลงก๊าซคาร์บอนให้เป็นโพลีเอทิลีนนี้ เราได้ตั้งเป้าหมายในการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยเราจะใช้วัสดุที่มีความยั่งยืนนี้กับขวดแชมพูและครีมนวดผมของเราภายในปี พ.ศ. 2567 และเราหวังว่า บริษัทต่างๆ จะร่วมกันใช้นวัตกรรมที่เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญนี้ร่วมไปกับเรา”