“กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์” แจกฟรีไม่อั้น! ประกันโควิด-19

กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ส่งต่อความห่วงใย มอบฟรี ประกันอุ่นใจ คุ้มภัย COVID-19 ผ่านเว็บไซต์ Krungsri Auto Broker ด้วยระยะเวลาคุ้มครองนาน 60 วัน พร้อมวงเงินคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท เมื่อตรวจพบภาวะ*จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และค่าชดเชยรายวันกรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 500 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 15 วัน เคียงข้างดูแลและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ให้ทุกชีวิตเดินหน้าต่ออย่างอุ่นใจในทุกสถานการณ์ รับประกันภัยโดย บมจ. ซิกน่า ประกันภัย

ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 ที่เว็บไซต์ https://www.krungsriautobroker.com/Promotions/Krungsriautobroker-promo-free-covid19insurance

*ภาวะ หมายถึง ภาวะโคม่า (Coma) หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure) หรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)