ชนะไปด้วยกัน…ทรู 5G เดินหน้าเคียงคู่สู้โควิดกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร ส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True 5G “เทมิ” สนับสนุนบุคลากรการแพทย์

กลุ่มทรู เดินหน้าเคียงคู่คนไทยให้ชนะ โควิด-19 ไปด้วยกัน พร้อมสนับสนุนภารกิจบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กลุ่มทรู โดย นายพุทธรักษา เพ็ญสาดแสง District Manager และนายภารดร หมุยจินดา Senior Area Owner จ.สมุทรสาคร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True 5G “เทมิ” พร้อมแท็บแล็ตควบคุมการใช้งาน แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดย นางสาววรารัตน์ ทองศิริมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหน่วยงานงาน OPD MED และนางสาวรัตนา ยี่สุ่นเทศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหน่วยงานประกันสังคมชาย เป็นผู้รับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True 5G “เทมิ” ควบคุมผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G  ที่เร็วแรงกว่า รายแรก รายเดียว ครบสุดทุกย่านความถี่ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แพทย์พยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยได้จากระยะไกล ทั้งติดตามอาการและให้คำแนะนำในการรักษา โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้ผู้ป่วย ลดการสัมผัสและความเสี่ยงติดเชื้อ และทำให้สามารถดูแลคนไข้ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกลุ่มทรูที่จะเคียงคู่คนไทยให้ชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน

 

 

#โควิด19 #COVID19 #หมอชนะ #True5G

#comeTRUEwithTRUE5G #BESTwithTRUE5G

#ทรูเคียงคู่สู้โควิด #TrueTogether #คุณค่าของการมีกันและกัน