เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นประจำปี 2564 ในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกาหลีใต้

นับเป็นปีที่สองที่เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้รับการยกย่องจากสถาบัน Top Employers Institute สำหรับแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่โดดเด่นของบริษัท ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และเกาหลีใต้ ท่ามกลางปีแห่งความท้าทายเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (Boehringer Ingelheim) ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นประจำปี 2564 (Top Employer for 2021) ในประเทศไทย และในอีก 6 ประเทศทั่วเอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และเกาหลีใต้ จาก Top Employers Institute สถาบันความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลระดับโลก ซึ่งนับเป็นปีที่สามติดต่อกันที่เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้รับรางวัลนี้ในประเทศไทย และเป็นปีที่สองติดต่อกันที่ได้รับรางวัลทั่วทั้งภูมิภาค

นอกจากได้รับรางวัลในระดับประเทศและระดับภูมิภาคแล้ว เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ยังได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นระดับโลก (Global Top Employer) เป็นครั้งแรกอีกด้วย โดยเป็นหนึ่งในบริษัทเพียง 16 แห่งทั่วโลกที่ได้รับรางวัลนี้

รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงการได้รับการยกย่องในแนวทางแบบเชิงรุกและเป็นองค์รวมของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ในการสร้างและบ่มเพาะวัฒนธรรมที่ยอมรับและผนวกความแตกต่างของพนักงาน 2,000 คน จาก 24 สัญชาติทั่วทั้งภูมิภาคเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อรับมือกับโควิด-19 เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ นำมาปรับใช้ เพื่อให้ข้อมูล สร้างการมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงกับพนักงาน เช่น การคุ้มครองเงินเดือนและการจ้างงานสำหรับพนักงานในตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การช่วยเหลือให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้อย่างสะดวกและราบรื่น และการดูแลเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์

ส่วนหนึ่งของมาตรการที่บริษัทนำมาใช้ ได้แก่ การให้หยุดงานในช่วงปลายปีโดยจ่ายค่าจ้าง เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อน ฟื้นฟูและเติมพลัง การจัดระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน เงินช่วยเหลือพนักงานสำหรับการจัดเตรียมที่ทำงานที่บ้าน การพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การจัดกิจกรรมออกกำลังกายทางออนไลน์ และการแจกชุดดูแลสุขอนามัย ซึ่งประกอบไปด้วย หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ยังมี Employee Assistance Program ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านอารมณ์และจิตใจแก่พนักงานทุกวันตลอด 24 ชม.

ดรอาร์มิน วีสเลอร์ กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเกาหลีใต้ของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลจาก Top Employers Institute อีกปีหนึ่ง สำหรับแนวปฏิบัติทั่วภูมิภาคของเราที่ให้บุคลากรเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่โควิด-19 แพร่ระบาด รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของเราที่ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และการเติบโตของพนักงาน ในขณะที่เราก้าวผ่านช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเหล่านี้ไปด้วยกัน เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนพนักงานของเรา เพื่อที่เราจะสามารถเดินหน้าสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนท้องถิ่ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสุขอนามัยของสัตว์ให้ดีขึ้น

เดวิด เซเรส ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเกาหลีใต้ กล่าวเสริมว่า “เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ภาคภูมิใจที่เราสร้างและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลาย ความกระตือรือร้น และความคล่องตัวของพนักงานในองค์กร ทำให้พนักงานสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นด้านสุขภาพ ทั้งสำหรับมนุษย์และสัตว์ในภูมิภาคนี้ โควิด-19 นำมาซึ่งความท้าทายมากมาย แต่พนักงานของเราสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และยังคงเดินหน้าตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย การได้รับการยกย่องจาก Top Employers Institute สะท้อนถึงประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมของพนักงาน ซึ่งเราได้สร้างขึ้นและยังคงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรามั่นใจว่าพนักงานของเรามีพลังเต็มเปี่ยม ที่จะดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของพวกเขาออกมา

โรดริโก เลา ผู้จัดการทั่วไปของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการยกย่องจาก Top Employers Institute การได้รับรางวัลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าเราเดินมาถูกทางแล้วในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยด้วยความเอาใจใส่ นอกจากนี้ การได้รับรางวัลยังเน้นย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อสวัสดิภาพ และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่พนักงาน เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสให้พวกเขาได้ขับเคลื่อนนวัตกรรมการรักษาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ เรายังคงเดินหน้าสนับสนุนสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมความหลากหลาย ยอมรับและผนวกรวมความแตกต่างเข้าด้วยกัน โดยเราจะทำงานร่วมกันท่ามกลางสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อเป็นผู้นำนวัตกรรมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป

Top Employer Institute ให้การรับรององค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมการสำรวจ HR Best Practices Survey ซึ่งครอบคลุม 6 ขอบเขตงานด้านทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 20 หัวข้อ เช่น กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล สภาพแวดล้อมการทำงาน การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ การเรียนรู้ สวัสดิภาพ ความหลากหลาย และการผนวกรวมความแตกต่าง และอื่น ๆ โดยทางสถาบันให้การรับรองบริษัทมากกว่า 1,600 แห่งใน 120 ประเทศและภูมิภาคโดยพิจารณาจากผลการสำรวจ

เกี่ยวกับ เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์

การผลิตยาใหม่สำหรับมนุษย์และสัตว์ และปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม คือ หัวใจในการดำเนินงานของเรา เพราะภารกิจของเรา คือ การค้นพบวิธีการรักษาที่ก้าวหน้ ที่จะเปลี่ยนชีวิต

ก่อตั้งขึ้นในปี .. 2428 เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ยังคงความเป็นอิสระในการบริหารงาน และดำเนินธุรกิจแบบครอบครัวมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทำให้เรามีอิสระในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ระยะยาว เรามองไปข้างหน้าเพื่อค้นพบความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคต โดยเรามุ่งเป้าไปยังสาขาที่มีความจำเป็นเพื่อที่เราจะสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง

ในฐานะบริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย พนักงานมากกว่า 51,000 คนของเรา สร้างคุณค่าผ่านนวัตกรรมให้แก่ธุรกิจใน 3  ด้าน ได้แก่ เภสัชภัณฑ์สำหรับมนุษย์ (Human Pharma) สุขอนามัยของสัตว์ (Animal Health) และการผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ตามสัญญาว่าจ้าง (Biopharmaceutical Contract Manufacturing)

เราตระหนักถึงการสร้างโอกาสทางวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้ ด้วยพลังแห่งความร่วมมือและการเปิดรับความหลากหลายของผู้เชี่ยวชาญในชุมชนชีววิทยาศาสตร์ การทำงานร่วมกันจะทำให้เราสร้างความก้าวหน้าทางการแพทย์ได้เร็วขึ้นเพื่อเปลี่ยนชีวิตของผู้ป่วยในปัจจุบัน และคนรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต