แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วม กระทรวงพาณิชย์ ส่งไข่ไก่โครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน”

บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ให้บริการขนส่ง และ E-commerce สัญชาติไทยแบบครบวงจรตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรม และโครงการของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้เข้าร่วมโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” สนับสนุนด้านการขนส่งไข่ไก่จากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดนครปฐมกระจายไปยังร้านค้า และปั๊มน้ำมันที่เข้าร่วมในโครงการ

นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” กับกระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดี โดยต้องขอขอบคุณทางกระทรวงฯ ที่เล็งเห็นศักยภาพของ แฟลช เอ็กซ์เพรส บริษัทฯ จึงได้มีโอกาสเข้ามาร่วมสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องของประชาชน รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักดั้งเดิมของคนไทย ให้พวกเขาได้มีช่องทางในการกระจายสินค้ามากยิ่งขึ้นจากโครงการนี้” คมสันต์กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับประชาชนที่ต้องการซื้อไข่ไก่และสินค้าอื่นๆ ภายใต้โครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” สามารถซื้อได้จากรถโมบายขายสินค้าราคาพิเศษที่กระจายอยู่ทั่วทั้งในกรุงเทพฯ, ปริมณฑลและต่างจังหวัด รวมถึงตลาดสดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ และตลาดสดยุติธรรมของกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในที่กระจายอยู่ทั่วทั้งในกรุงเทพฯ, ปริมณฑลและต่างจังหวัดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 14 กุมภาพันธ์ 2564