ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค แต่งตั้ง อชิต โจชิ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สานต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Growing For Good”

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มชั้นนำ ภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง นายอชิต โจชิ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยเข้ามารับผิดชอบการบริหารธุรกิจและการขยายพอร์ตโฟลิโอเครื่องดื่มของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมทั้งในด้านการผลิต การจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า การบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เติบโตอย่างยั่งยืน” (Growing for Good)

นายอชิต โจชิ มีประสบการณ์การทำงานยาวนานกว่า 20 ปีในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ทั้งในสายงานด้านการขาย การตลาด และการบริหารในหลายภูมิภาคทั่วโลก อาทิเช่น ประเทศอินเดีย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์การเป็นผู้นำด้านงานขายในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558

นายอชิต กล่าวว่า “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทยภายใต้วิสัยทัศน์ Growing for Good เพื่อสร้างความยั่งยืนและการเติบโตทางธุรกิจในประเทศไทย รักษาความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มน้ำอัดลม เสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์สินค้า “เป๊ปซี่” “มิรินด้า” “เซเว่น-อัพ” ชาพร้อมดื่ม “ลิปตัน” เครื่องดื่มเกลือแร่ “เกเตอเรด” และน้ำดื่มบรรจุขวด “อควาฟิน่า” ที่สำคัญมุ่งเน้นการเติบโตผ่านการขยายพอร์ทโฟลิโอด้วยนวัตกรรมเครื่องดื่มใหม่ๆ ของซันโทรี่และเป๊ปซี่โค ที่ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพ ด้วยความเข้าใจและเข้าถึงผู้บริโภค โดยกลยุทธ์กระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสานต่อพันธกิจในการขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน”