ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เร่งจัดส่งแมสก์ป้องกันโควิด -19 ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง พร้อมเผยแผนจัดส่งน้ำยาล้างไตเดือนละกว่า 5.5 ล้านถุง

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จัดโครงการ “ส่งแมส แทนความห่วงใย” เพื่อนำส่งหน้ากากอนามัย หรือแมสให้กับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง  ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19  ครบทั่วประเทศภายในเดือนนี้ พร้อมเดินหน้า ให้บริการจัดส่งน้ำยาล้างไตถึงบ้านผู้ป่วย ตามระบบ FEFO (First Expire First Out ) ด้วยมาตรฐานการจัดเก็บแบบ GSP และแผนจัดส่งแบบ GDP ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เดือนละประมาณ 5.5 ล้านถุง

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) กล่าวว่า ปณท.ดบ. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของไปรษณีย์ไทย ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจ และมีส่วนร่วมต่อสังคม  ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่อยู่ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองทั่วประเทศ ด้วยการให้บริการขนส่งน้ำยาล้างไต ยาและเวชภัณฑ์ ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการจัดส่งน้ำยาล้างไตตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

ประกอบกับในปีนี้ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทาง ปณท.ดบ. จึงได้จัดโครงการ “ส่งแมส แทนความห่วงใย” เพื่อนำส่งหน้ากากอนามัยให้กับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากกลุ่มผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังจัดเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะเกิดอาการรุนแรง หากติดเชื้อการแพร่ระบาดโควิด- 19  ดังนั้น ปณท.ดบ. จึงเร่งจัดส่งหน้ากากอนามัยตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะส่งถึงมือผู้ป่วยครบ 30,000 รายภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวว่า โครงการจัดส่งน้ำยาล้างไตเป็นภารกิจสำคัญที่เกี่ยวพันกับชีวิตผู้ป่วย เพราะหากเกิดปัญหาความล่าช้า ไม่ทันท่วงที ผู้ป่วยอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ ทั้งนี้ การล้างไตผ่านช่องท้อง  เป็นแนวทางที่ช่วยให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลในต่างจังหวัด ถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และศูนย์บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น ผู้ป่วยจึงจำเป็นจะต้องล้างไตผ่านช่องท้องที่บ้าน  และต้องรับน้ำยาล้างไต  อย่างสม่ำเสมอ ทุกวัน  ซึ่งปัจจุบัน ปณท.ดบ ได้ให้บริการจัดส่งถึงบ้านผุ้ป่วย พร้อมจัดเรียงตามระบบ FEFO  (First Expire First Out ) ด้วยมาตรฐานการจัดเก็บแบบ  GSP  และแผนจัดส่งแบบ GDP ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  เดือนละประมาณ 5.5 ล้านถุง

ที่ผ่านมาปณท.ดบ. จึงมีส่วนร่วมที่ส่งต่อความหวังให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และด้วยความตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการวางระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการจัดส่ง  น้ำยาล้างไต ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา สามารถตรวจสอบติดตามการจัดส่ง จากระบบ Track ของบริษัทได้  เพื่อผู้ป่วยได้มียาใช้อย่างต่อเนือง

นอกจากนี้ ปณท.ดบ. ได้ยึดมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากลเป็นสำคัญ จึงนำมาสู่การพัฒนาการบริการระบบขนส่ง และคลังสินค้าที่ได้การรับรองมาตรฐานด้วยระบบคุณภาพ ISO9001 และมาตรฐาน GSP (Good Storage Practice)ในการจัดเก็บสินค้าโดยมีการบริหารผ่านระบบการจัดการสินค้า หรือ WMS ( Warehouse Management System) ที่ทันสมัยระดับแนวหน้าของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญในการจัดเก็บและรักษาคุณภาพของสินค้า โดยให้บริการพื้นที่ด้วยระบบการควบคุมอุณหภูมิห้องที่แบ่งเป็นสินค้าทั่วไป และห้องอุณหภูมิพิเศษสำหรับสินค้าพิเศษ เช่น ยาและเวชภัณฑ์

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ ปณท.ดบ. ได้ผ่านการตรวจประเมินต่ออายุและรับรองมาตรฐานจากหลายแห่ง ได้แก่ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 และหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บและจัดส่งยา (GSP/GDP) จากบริษัท ยูไอซี เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด และล่าสุด ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ในปี 2019 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นบทพิสูจน์ที่ช่วยยืนยันความมุ่งมั่นของ ปณท.ดบ. ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่

– Call center 0 2831 3704-6

– เว็บไซต์ www. www.thpd.co.th

– Facebook Page บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด