“เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์” ผนึกกำลัง “ราญา กรีน โคโคนัท” เอสเอ็มอีไทยเป็นพันธมิตรพัฒนาธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร ในนาม “ซีพี เนเจอร์”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด โดย นายขุนศรี ทองย้อย ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ นายสัญญา แจ่มจรูญ ประธานกรรมการ บริษัท ราญา กรีน โคโคนัท จํากัด ได้ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรธุรกิจลงทุนร่วมกันในบริษัท ซีพี เนเจอร์ จำกัด เพื่อพัฒนาธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร ทั้งยังมั่นใจว่าจะช่วยสร้างประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมของไทยให้มีองค์ความรู้และนวัตกรรม สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

นายขุนศรี ทองย้อย ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด เปิดเผยว่า มะพร้าวน้ำหอมของไทยเป็นผลผลิตที่ดีที่สุดในโลก และเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีมูลค่าส่งออกสูงถึง 3,300 ล้านบาท เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ถือเป็นการลงทุนที่สอดคล้องตามค่านิยมสามประโยชน์ ที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัทเป็นลำดับสุดท้าย ในการนี้จึงตัดสินใจร่วมทุนกับ บริษัท ราญา กรีน โคโคนัท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเบอร์หนึ่งของไทยในอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอม เพื่อผนึกกำลังพัฒนาธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร ผ่านโมเดลเกษตรอัจฉริยะที่จะส่งเสริมเกษตรกรตั้งแต่การผลิต การแปรรูป ไปจนถึงการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน สร้างตลาดมะพร้าวน้ำหอมให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งในตลาดไทยและตลาดโลก

นางสาวจันทิวา ชาติวิริยะอำนวย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด และผู้ผลักดัน บริษัท ซีพี เนเจอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท ซีพี เนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวคิดของการพัฒนาและบริหารโดยทีมงานคนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ “เถ้าแก่เล็ก” โดยท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ต้องการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำยุคใหม่และร่วมในการพัฒนาธุรกิจใหม่ นอกจากการเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจของมะพร้าวน้ำหอมไทยที่แข็งแกร่งแล้ว ปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย ที่ภาคการเกษตรในประเทศต้องก้าวให้ทันคู่แข่งในประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยปัจจัยการพึ่งพิงวิถีการผลิตแบบเดิม อาจจไม่ตอบโจทย์ในการพัฒนาธุรกิจดังกล่าว ดังนั้นการผนวกทีมงานคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมและวิทยาการใหม่ เข้ากับเกษตรวิถีดั่งเดิมโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างภาคเศรษฐกิจที่มีอนาคตที่ดีกว่า

นายสัญญา แจ่มจรูญ ประธานกรรมการ บริษัท ราญา กรีน โคโคนัท จํากัด เปิดเผยว่า ธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมของไทยมีโอกาสเติบโตสูงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การผนึกความร่วมมือกับคนรุ่นใหม่ของเครือซีพีในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสของบริษัทราญาฯและเกษตรกรไทย เนื่องจากซีพีมีความเข้มแข็งด้านการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสามารถสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายและเกษตรกรในพื้นที่ที่ปัจจุบันอาจประสบปัญหาจากความผันผวนของตลาด

สำหรับ ราญา กรีน โคโคนัท นั้นได้ดำเนินธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ทำธุรกิจค้าส่งทั้งในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันส่งออกมะพร้าวน้ำหอมไทยไปกว่า 10 ประเทศทั่วโลก และมีเครือข่ายเกษตรกรกว่า 70 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ปลูกมะพร้าวมากกว่า 2,500 ไร่ ในเขตอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่ดีที่สุดในโลก

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี เนเจอร์ จำกัด จะสร้างสรรค์แบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากมะพร้าวน้ำหอมภายใต้ชื่อ “โคโค พาวเวอร์” ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวหอมออร์แกนิก100% และล่าสุดจะเปิดตัววุ้นมะพร้าวน้ำหอม จำหน่ายผ่านร้าน 7 อีเลฟเว่น ทั่วประเทศในวันที่ 18 ก.พ.2564 ที่จะถึงนี้