จีเอเบิลประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจ มุ่งสู่ผู้นำทางด้านดิจิทัลโซลูชัน

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลโซลูชันชั้นนำได้มีมติแต่งตั้ง ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา
ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564

นาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจีและกลุ่มบริษัทจีเอเบิลกล่าวว่า“ผมมีความยินดี
ที่คุณชัยยุทธเข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัทจีเอเบิลคุณชัยยุทธเป็นผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำ
ที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในหลากหลายอุตสาหกรรมมากว่า 21 ปี ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า คุณชัยยุทธจะสามารถนำพาจีเอเบิล มุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ในการเป็นผู้นำทางด้านดิจิทัลโซลูชันและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้”

ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการเงิน การขายและการกำกับดูแลกิจการ ในกลุ่มธุรกิจการเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมอื่นๆในบริษัทชั้นนำที่ติดอันดับ FORTUNE 500 ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย

“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทีมผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทจีเอเบิล
ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทฯที่จะสนับสนุนลูกค้าในการทรานส์ฟอร์มองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
สู่ความสำเร็จผมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และมุ่งมั่นที่จะนำพาจีเอเบิลก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำ
ในอุตสาหกรรมรวมทั้งสนับสนุนพาร์ทเนอร์และลูกค้าของจีเอเบิลด้วยกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อนำประสบการณ์อันมีค่ามาสู่ธุรกิจขององค์กรและเพิ่มศักยภาพในการออกผลิตภัณฑ์ของลูกค้าสู่ตลาด
ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น” ดร.ชัยยุทธกล่าว

ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย อีสเทิร์น มิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกา
และระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) จากมหาวิทยาลัย ซาราโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา