พีจีดีพลิกโฉมวงการออกแบบโรงพยาบาลแบบครบวงจร เดินหน้าเปิดให้บริการ “Healthcare Total Design Solution”

  • พีจีดี บริษัทที่ปรึกษาและสำนักออกแบบ ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่รวบรวมทีมผู้เชี่ยวชาญชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงการโรงพยาบาลและสถานประกอบการทางการแพทย์จากหลากหลายสาขา
  • บริการ “Healthcare Total Design Solution” ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลการออกแบบโรงพยาบาลและสถานประกอบการทางการแพทย์ ครอบคลุมครบทุกด้าน เริ่มตั้งแต่ Pre-construction, Feasibility study, Medical Planning and consultant, Design implementations, Construction and build พร้อมส่งมอบโครงการ (Design & build) ให้แก่เจ้าของโครงการ
  • ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของโครงการ ช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการลงทุน ช่วยควบคุมดูแลงบประมาณ รวมถึงระยะเวลาการออกแบบและก่อสร้างโครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ได้รับผลงานที่มีความสมบูรณ์ตามรูปแบบมาตรฐานและแนวทางที่เจ้าของโครงการต้องการ

บริษัท พีจีดี จำกัด (PGD – Paul Group Design) บริษัทที่ปรึกษาและสำนักออกแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ที่รวบรวมทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงการโรงพยาบาลและสถานประกอบการทางการแพทย์จากหลากหลายสาขา เปิดบริการภายใต้คอนเซ็ปต์“Healthcare Total Design Solution”ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลการออกแบบโรงพยาบาลและสถานประกอบการทางการแพทย์ ถือเป็น One Stop Service ที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของโครงการที่สนใจลงทุนในโครงการโรงพยาบาลและสถานประกอบการทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดีโดย พีจีดี รับให้คำปรึกษาตั้งแต่ Pre-construction, Feasibility study, Medical Planning and consultant, Design implementations, Construction and build พร้อมส่งมอบโครงการ (Design &Build) ให้แก่เจ้าของโครงการซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเจ้าของโครงการลดอัตราเสี่ยงในการลงทุน ช่วยควบคุมดูแลงบประมาณ รวมถึงระยะเวลาการออกแบบและก่อสร้างโครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ได้รับผลงานที่มีความสมบูรณ์ตามรูปแบบมาตรฐานและแนวทางที่เจ้าของโครงการต้องการ

โดยมีทีมงานที่ปรึกษาผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน นำทีมโดย ศิลปินแห่งชาติ ดร.คงศักดิ์ ยุกตะเสวี, Executive chairman ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการออกแบบโรงแรมและโรงพยาบาลชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ อดีตผู้ก่อตั้ง สำนักงานออกแบบ Leo International Design Group พร้อมด้วย นายแพทย์ ชาตรี ดวงเนตรนายแพทย์อาวุโส ที่ปรึกษาด้าน Medical Planner อดีตประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลชั้นนำ อาทิ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วย มล. สุรวุฒิ ทองแถม ที่ปรึกษาด้านการให้บริการ Hospitality ดูแลทั้งด้านงานบุคลากรและการบริหารจัดการเงินทุนอดีตผู้บริหารกลุ่ม Accor Groupซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง Senior Vice President Development & Accor Resident Southeast Asia รวมถึงทีมงานที่ปรึกษาร่วมซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ได้แก่คุณสุธรรม ศิริทิพย์สาคร หัวหน้าทีมสถาปนิก, รศ.ดร. วันชัยเทพรักษ์ หัวหน้าทีมวิศวกรโครงสร้าง, ผศ.ดร. อุทัย ไชยวงศ์วิลาน หัวหน้าทีมวิศวกรงานระบบ, คุณชนรรถ โชติษฐยางกูร Lighting Designer, คุณศรายุธ ชนะชัยหัวหน้าทีม Landscape Architect, คุณปิยพงษ์ ภูมิจิตร Graphic & Signage Design, และคุณดวงธิดา บุญให้ Healing Art Consultant ที่พร้อมนำทีม พีจีดี สร้างสรรค์ผลงานของแต่ละโครงการให้สมบูรณ์แบบที่สุด

ดร.คงศักดิ์ ยุกตะเสวี, Executive Chairman พีจีดี กล่าวว่า“เนื่องด้วยธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาล, สถานประกอบการทางการแพทย์ รวมถึงสถานพยาบาลต่าง ๆ  มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นเท่าตัว เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยและจากประสบการณ์การทำงานในฐานะที่ปรึกษาการออกแบบโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ และต่างประเทศ จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานโดยเฉพาะการออกแบบโรงพยาบาลจะมีความแตกต่างไปจากการออกแบบอาคารประเภทอื่นๆมากซึ่งการออกแบบที่ดีต้องมีองค์ประกอบรวมที่ครบทุกด้าน ทั้งด้านการแพทย์, ด้านการบริการ,ด้านระบบการควบคุมและกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ , การบำรุงรักษาต่างๆ การบริหารจัดการควบคุมให้อยู่ในงบประมาณ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย,การบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดรวมถึงปัจจัยการออกแบบที่ส่งเสริมบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้กับแพทย์และบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน การออกแบบโรงพยาบาลและสถานประกอบการทางการแพทย์ที่สามารถรองรับผู้ที่ไม่ไช่ผู้ป่วย ถือที่เป็นจุดแข็งของการบริการของโรงพยาบาลในประเทศไทย โดยเฉพาะการออกแแบบอย่างไรให้เหมาะสมกับยุค New Normal ก็เป็นปัจจัยหลักที่ พีจีดีให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน ทำให้คิดที่จะสร้างสำนักออกแบบที่ให้บริการครบวงจร ดังนั้นจึงตัดสินใจร่วมงานกับสำนักงานออกแบบ พีจีดีซึ่งมีทีมงานที่มีมุมมอง มีปณิธานเดียวกัน พร้อมที่จะสร้างทีมงานคุณภาพที่มีศักยภาพเฉพาะทางครบทุกด้าน จึงร่วมกันผลักดันและเปิดให้บริการภายใต้คอนเซ็ปต์ “HealthcareTotal Design Solution”ที่รวบรวมทีมงานที่ให้คำปรึกษาด้านโรงพยาบาลแบบครบวงจรที่แรกที่เดียวในไทย โดยเฉพาะงานระบบในโรงพยาบาล (MEP) ที่ออกแบบภายใต้ข้อกำหนดของกองการประกอบโรคศิลปะ และ JCI ทำให้เจ้าของโครงการได้รับผลงานที่มีความสมบูรณ์ และเป็นไปตามแนวทางที่ต้องการ”

“ความสามารถพิเศษของทีมงาน พีจีดี ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือความเข้าใจในธุรกิจของโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านมามักจะประสบปัญหาในด้านนี้มาโดยตลอดดังนั้นการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “HealthcareTotal Design Solution” ของ พีจีดี จึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญที่จะแก้ปัญหาในทุกๆด้านโดยที่เจ้าของโครงการและนักลงทุนไม่จำเป็นต้องหาบุคลากร แต่ละฝ่ายให้ยุ่งยาก ช่วยประหยัดเวลา และช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ทันทีซึ่งนอกเหนือจากทีมงานคุณภาพแล้ว เรายังมีพาร์ตเนอร์ที่เป็นสำนักออกแบบที่ปรึกษาจากต่างประเทศ “RTKL” จากสหรัฐอเมริกาและ สำนักงานออกแบบจากประเทศสิงคโปร์ ที่พร้อมสร้างความสมบูรณ์แบบในการทำงานร่วมกับทีมงาน พีจีดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลทุกๆขั้นตอนของทุกๆ โครงการอย่างมืออาชีพอีกทั้ง พีจีดี ยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกมาตรฐานใหม่ให้กับวงการออกแบบโรงพยาบาลและสถานประกอบการทางการแพทย์ ให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ เพื่อสอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่จะผลักดันประเทศไทย ให้เป็น Medical Hub อันดับหนึ่งในเอเชีย”ดร.คงศักดิ์ ยุกตะเสวีกล่าวเสริม