รีไซเคิล: พลาสติกเก่า มุมมองใหม่

ตั้งแต่ข้อมูลและการออกแบบไปจนถึงการป้องกันและการพกพา บรรจุภัณฑ์พลาสติกตอบสนองความหลากหลายในด้านการใช้งานที่กลายเป็นส่วนสำคัญของไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ อย่างไรก็ตามขยะพลาสติกถือเป็นความท้าทายต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศโลก เฮงเค็ลจึงมุ่งมั่นที่จะใช้พลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบภายใต้เศรษฐกิจหมุนเวียน

ในหลากหลายประเทศ เช่น เยอรมนีและนอร์เวย์ วงจรชีวิตของขวดพลาสติกพีอีที (PET) เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยผู้บริโภคจะนำมาส่งคืนหลังจากใช้แล้ว แตกต่างจากในประเทศอื่นๆ โดยขวดไม่ได้ถูกนำไปเผาหรือถูกทิ้งลงสู่มหาสมุทร แต่จะถูกรวบรวมโดยเครื่องจำหน่ายย้อนกลับ (reverse vending machine) ขวดที่สามารถนำกลับไปใช้ซ้ำได้จะได้รับการทำความสะอาดและรีฟิล ขวดแบบใช้ครั้งเดียวจะถูกจัดเรียงตามสี บดเป็นเกล็ดพลาสติกพีอีที ล้าง แล้วหลอมกลับมาเป็นพลาสติกรีไซเคิลซึ่งสามารถนำมาใช้ในการผลิตขวดพีอีทีใหม่และบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ เศรษฐกิจหมุนเวียนเช่นนี้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรโดยรวมเนื่องจากวัสดุจะถูกเก็บไว้ในวงจรการผลิตและการบริโภคทางเศรษฐกิจให้ได้นานที่สุด

พลาสติกรีไซเคิลไม่เพียงแต่จะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้อย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกันกับการผลิตพลาสติกใหม่ที่ทำจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ตามที่ ดร.คริสตอฟ ฮอฟมานน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ALPLA หลายคนยังไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงนี้ เขาได้ยกตัวอย่างที่ใช้ได้จริง “พลาสติกรีไซเคิลที่ผลิตโดยบริษัทในเครือแห่งหนึ่งของเรา (ทีมรีไซเคิลพีอีที ในเมือง Wöllersdorf ประเทศเยอรมนี) ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงหนึ่งในสิบของการผลิตวัสดุนั้นๆ ใหม่” และเมื่อพูดถึงการลด CO2 และการลดขยะพลาสติก เฮงเค็ล เชื่อว่า มีเพียงหนทางเดียวเท่านั้นคือการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่พลาสติกได้รับการนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ในลักษณะเดียวกันกับขวดเครื่องดื่มที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพลาสติกรีไซเคิล

พลาสติกเป็นอีกบันไดสำคัญต่อการฟื้นฟูสภาพอากาศ

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นโอกาสสำคัญสำหรับบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เฉกเช่นเฮงเค็ล ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและช่วยปกป้องสภาพอากาศด้วยการใช้พลาสติกรีไซเคิล ปัญหาคือไม่มีวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงเพียงพอในท้องตลาด เช่นเดียวกันกับระบบการใช้ถุงขยะสีเหลืองที่ซึ่งผู้บริโภคสามารถนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วของพวกเขากลับเข้าสู่วงจรรีไซเคิลได้ แต่บรรจุภัณฑ์เปล่าเหล่านั้นมักได้รับการคัดแยกที่ไม่ถูกวิธี นอกจากนี้ไม่ใช่ทุกประเทศที่มีระบบรีไซเคิลดังกล่าว ซึ่งหมายความว่าภาชนะพลาสติกจำนวนมากจะถูกนำไปฝังกลบ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกสองประการ ได้แก่ การรีไซเคิลพลาสติกให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีราคาแพงกว่าการผลิตวัสดุใหม่จากเชื้อเพลิงฟอสซิล และไม่ใช่ว่าภาชนะพลาสติกทุกประเภทจะสามารถรีไซเคิลผ่านกระบวนการนี้ได้เช่นกัน – เหล่านี้คือปัญหาที่เฮงเค็ลกำหนดไว้เพื่อแก้ไข

เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับขยะภายหลังการบริโภค เฮงเค็ลกำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายราย ด้วยความร่วมมือกับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ เรามุ่งเน้นไปที่การปิดวงจรรีไซเคิลด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ชาญฉลาด สามารถรีไซเคิลได้ และการใช้พลาสติกรีไซเคิลและวัสดุชีวภาพ การคิดใหม่ทำใหม่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีนี้จะช่วยลดของเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เฮงเค็ลยังได้ร่วมมือกับบริษัทต่างๆ และริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิล เพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เริ่มแรก ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนแนวทางการรีไซเคิลในประเทศกำลังพัฒนา

ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวทางปฏิบัติ

จากรายงานของ Plastic Atlas 2019 ซึ่งเผยแพร่โดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของเยอรมัน Heinrich Böll Stiftung และ BUND ระบุว่าในแต่ละปีมีการใช้พลาสติกมากกว่า 400 ล้านตันทั่วโลก ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  และมีพลาสติกไม่ถึงหนึ่งในสี่ที่ได้นำไปรีไซเคิล ในปัจจุบัน การผลิตพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูงจากขยะบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการคัดแยกยังคงเป็นความท้าทายเมื่อเทียบกับการเก็บขวดเครื่องดื่มแบบใช้ครั้งเดียวผ่านระบบนำฝาก เมื่อพลาสติกถูกนำมารีไซเคิล ภาชนะทุกชนิดจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกันในขั้นต้น เช่น ในถุงขยะสีเหลือง ก่อนที่จะได้รับการจัดเรียงตามประเภทวัสดุและนำไปแปรรูปเป็นพลาสติก สิ่งสกปรกและสีที่แตกต่างกันที่มีอยู่ในวัสดุที่ถูกทิ้งทำให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติกสีเข้มเป็นปัญหาอย่างยิ่งเนื่องจากไม่สามารถนำไปใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีสีอ่อนได้

นอกเหนือจากข้อจำกัดด้านความงาม เช่นสี แล้ว ยังมีข้อจำกัดด้านคุณภาพที่ทำให้การประมวลผลวัสดุยากขึ้นหรือมีประสิทธิภาพลดลง ตัวอย่างเช่น สิ่งสกปรก เช่น สิ่งแปลกปลอม มีผลต่อคุณภาพและต้นทุนการประมวลผลที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นวัสดุรีไซเคิลจึงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดหลักที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ประสิทธิภาพและคุณภาพซึ่งในทางกลับกันจะต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ

ด้วยความร่วมมือกับ ALPLA เฮงเค็ลได้ผลิตขวดชิ้นแรกที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลทางเคมีขึ้นในปี 2562 กระบวนการนี้ทำให้สามารถรีไซเคิลพลาสติกผสมที่อาจถูกทิ้งให้เป็นวัสดุคุณภาพสูงได้ โครงการนำร่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ChemCycling ที่เปิดตัวโดย BASF และแสดงให้เห็นถึงก้าวสำคัญสู่บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเนื่องจากเป็นการเติมเต็มกระบวนการทางกลไกของพลาสติกที่ใช้แล้ว

“ในปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการรีไซเคิลเป็นแนวทางสำคัญในการลดขยะ แต่สิ่งที่หลายคนไม่ค่อยใส่ใจก็คือการมีส่วนร่วมในการปกป้องสภาพภูมิอากาศ” ดร. คริสตอฟ ฮอฟมานน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนของ ALPLA กล่าวเสริม

700 ล้านขวดที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100%

ในปี 2563 เฮงเค็ล ก้าวสู่ก้าวสำคัญบนเส้นทางสู่บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน: เราใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิลมากกว่า 400 ล้านขวดสำหรับน้ำยาซักผ้าและน้ำยาทำความสะอาด เช่น Pril หรือ Vernel โดยรวมแล้วเฮงเค็ลได้จำหน่ายขวดพลาสติกรีไซเคิลไปแล้ว 700 ล้านขวดในตลาด วัสดุรีไซเคิลมาจากขยะหลังการบริโภคและรวมถึงบางส่วนจาก Social Plastic® ซึ่งเป็นวัสดุที่มาจากความร่วมมือของเฮงเค็ลกับธนาคารพลาสติกเพื่อสังคม ซึ่งมีผลทั้งต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกและองค์ประกอบทางสังคม: พลาสติกรีไซเคิลจะถูกเก็บรวบรวมก่อนที่จะไปทิ้งในมหาสมุทรหรือแหล่งน้ำอื่นๆ โดยผู้คนที่อาศัยอยู่ใต้เส้นความยากจนในประเทศที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิล ผู้เข้าร่วมสามารถฝากถังขยะที่ศูนย์รวบรวมพลาสติกและรับเงินสินค้าหรือบริการเป็นการตอบแทน

การใช้วัสดุรีไซเคิลช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ถึง 33 ถึง 50% เมื่อเทียบกับการผลิตพลาสติกใหม่ วัสดุรีไซเคิลแต่ละตันที่สามารถใช้แทนวัสดุบริสุทธิ์จะช่วยประหยัด CO2 ได้ระหว่าง 1.45 ถึง 3.22 ตัน ในฐานะผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เฮงเค็ลตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านบรรจุภัณฑ์ เราได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับตนเองและกำลังทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นภายในปี 2568 เราตั้งเป้าที่จะลดปริมาณพลาสติกบริสุทธิ์จากแหล่งฟอสซิลในผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคของเราลง 50% เราจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยการเพิ่มสัดส่วนของพลาสติกรีไซเคิลให้ได้มากกว่า 30% โดยการลดปริมาณพลาสติกและการใช้พลาสติกชีวภาพมากขึ้นเรื่อยๆ  อย่างไรก็ตามการลดขยะพลาสติกอย่างสม่ำเสมอจะต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจังตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งจากซัพพลายเออร์ตลอดไปจนถึงผู้บริโภค

การรีไซเคิลพลาสติก: ทุกคนต้องมีส่วนร่วม

สูตรสำเร็จในการลดขยะพลาสติกคือการทำงานร่วมกันในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน “เศรษฐกิจไม่ได้เป็นเพียงแค่การสกัดวัตถุดิบ เปลี่ยนเป็นสินค้าแล้วเสนอสิ่งเหล่านี้เพื่อการบริโภค” เซบาสเตียน ไบเออร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการจัดซื้อจัดจ้าง เครือร้านขายยาเยอรมัน ที่ dm ผู้ริเริ่ม Recyclate Forum ในเยอรมนีกล่าว “สิ่งสำคัญคือต้องป้อนผลิตภัณฑ์กลับเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าแบบวงปิด” เฮงเค็ลเป็นสมาชิกของ “Forum Rezyklat” (ฟอรั่มรีไซเคิล) ร่วมกับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ผู้ค้าปลีก บริษัทรีเทล บริษัทที่มีชื่อเสียง บริษัทกำจัดขยะและตัวแทนทางการเมือง เราทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของพลาสติกและการมีส่วนร่วมที่ทุกคนสามารถทำได้