TNN ช่อง 16 เข้าพบประธาน มูลนิธิรัฐบุรุษฯ ยืนยันพร้อมเป็นสื่อสร้างสรรค์สารคดี “เชื่อมใจใต้” สะท้อนมุมมองเสริมพลังบวกเยาวชนไทย 5 จังหวัดชายแดนใต้

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รับมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณจาก TNN ช่อง 16 โดยนายองอาจ ประภากมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด พร้อมคณะ ในโอกาสที่มูลนิธิรัฐบุรุษฯ ให้ความไว้วางใจ มอบหมายให้สถานีข่าว TNN ช่อง 16 เป็นผู้จัดทำรายการสารคดี “เชื่อมใจใต้” ที่นำเสนอแนวคิด มุมมอง วิถีสังคมพหุวัฒนธรรม และเสริมสร้างพลังใจของเหล่าเยาวชนไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 ทั้งด้านการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อลดความขัดแย้งทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และขนบประเพณีของประเทศไทย จำนวน 39 ตอนโดยจะออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เริ่มตอนแรกในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 09.30 น. ทางสถานีข่าว TNN ช่อง 16 และทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (ทรูวิชั่นส์ ช่อง 784)

ทั้งนี้ ตัวแทนเยาวชนไทยในสารคดีชุดนี้ เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิรัฐบุรษฯ ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และมูลนิธิรักเมืองไทย มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 ทั้งหมด 37 รุ่น จำนวนกว่า 8,666 คนเพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบแห่งการพัฒนาตนเองพร้อมก้าวสู่บุคลากรคุณภาพที่เป็นความหวังของชุมชนและประเทศชาติในอนาคตต่อไป

ผู้สนใจ ยังสามารถติดตามรับชมรายการสารคดี“เชื่อมใจใต้”ผ่าน Youtubeของสถานีในช่องทางออนไลน์ดังนี้