การแกรดฯ ของน้อง BNK48 ที่มาถี่ขึ้นเรื่อยๆ และประเด็นของ “ฝ้าย BNK48” ที่หลายคนมองว่าเกี่ยวกับเรื่องการเมือง…