ภูมิใจองค์กรไทยต้นแบบ คุณภาพเทียบชั้นนานาชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ แสดงความยินดีกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มทรู

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์  ร่วมแสดงความยินดีแก่กลุ่มทรู โดย นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ในโอกาสที่กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู ก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 2 องค์กรไทยในรอบ 18 ปี ที่ได้รับรางวัล “องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการดำเนินธุรกิจระดับโลก ประจำปี 2563” แห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก หรือ “Global Performance Excellence Awards 2020” (GPEA 2020) ระดับ “Best in Class” จาก Asia Pacific Quality Organization Inc (APQO) ประเทศนิวซีแลนด์ สะท้อนความเป็นองค์กรไทยต้นแบบที่สามารถนำเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากล มาพัฒนาการบริหารจัดการในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การได้รับรางวัล “องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการดำเนินธุรกิจระดับโลก ประจำปี 2563” แห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก (Global Performance Excellence Awards 2020 – GPEA 2020) เป็นการต่อยอดความสำเร็จขึ้นไปสู่ระดับนานาชาติ หลังจากที่กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู สามารถพิชิตรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Award 2019) ซึ่งตอกย้ำศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรไทยในเวทีสากล โดยรางวัล GPEA 2020 เป็นผลจากการประเมินความเป็นผู้นำ การวางแผนกลยุทธ์ การสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การทำการตลาดที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค การวัดผลวิเคราะห์ การบริหารจัดการองค์ความรู้และกระบวนการทำงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อันแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นของกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มทรู เพื่อส่งมอบคุณค่าระยะยาวให้แก่สังคมและชาวไทยตลอดไป