ILM รักษ์โลกร่วมมือ AIS มอบ “E-Waste” ส่งกำจัดอย่างถูกวิธี

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM  ส่งมอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือพาวเวอร์แบงค์, แบตเตอรี่มือถือแท็บเล็ต, สายชาร์จ และหูฟัง  จำนวนกว่า 700 ชิ้น ที่ได้รับบริจาคจากพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า  หลังจากรณรงค์และเชิญชวนให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อสมทบให้กับโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” โดย คุณสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ร่วมรับมอบและนำเข้าสู่กระบวนการ Recycle  และกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป  เพื่อป้องกันสารพิษต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์  สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ณ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาพระราม 2  (โดยยังได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ด้วยการตั้งกล่องรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาเกษตร-นวมินทร์, บางนา, ราชพฤกษ์, พระรามสอง)