มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ สนับสนุนต่อยอดพัฒนาการเด็กไทย ส่งมอบห้องสันทนาการให้แก่โรงพยาบาลของรัฐ

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) การเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กยังคงเป็นสิ่งสำคัญ ที่มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ยังคงให้การสนับสนุน ส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กไทย โดยมุ่งเน้นไปยังเด็กที่เจ็บป่วยหรือเด็กด้อยโอกาสเป็นหลัก จึงได้มีโครงการสร้างและปรับปรุงห้องสันทนาการ (Ronald McDonald Playroom) เพื่อให้เด็กที่เจ็บป่วยหรือเด็กด้อยโอกาสในโรงพยาบาลรัฐบาลและสถานสงเคราะห์เด็ก ได้ใช้ผ่อนคลายหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือระหว่างรอพบแพทย์ ปัจจุบันนี้มีจำนวน 38 ห้อง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ให้บริการผู้ป่วยเด็กเฉลี่ย 340,000 คนต่อปี  โดยล่าสุดได้จัดสร้างและปรับปรุง ส่งมอบ ห้องสันทนาการ ได้แก่ ห้องสันทนาการ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และห้องสันทนาการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปรับปรุงเรือนนอนเด็กชาย ของสถานสงเคราะห์เด็กวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง

มร.เฮสเตอร์ ชิว ประธานกรรมการ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือ ผู้ป่วยเด็ก ร่วมกับภาคีต่างๆ ทั้งของภาครัฐ และเอกชน โดยมีการสร้างและปรับปรุงห้องสันทนาการเพื่อให้การบริการแก่ผู้ป่วยเด็ก โดยห้องสันทนาการนี้ประกอบด้วยของเล่นเสริมพัฒนาการ หนังสือเสริมสร้างความรู้ เพื่อให้เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลายในระหว่างรอรับการรักษาพยาบาล เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ห้องดังกล่าวนอกจากใช้สำหรับกิจกรรมสันทนาการแล้ว ยังใช้เป็นห้องตรวจและฝึกพัฒนาการให้แก่ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการอีกด้วย ทั้งนี้มูลนิธิฯ มีแผนที่จะสร้างและปรับปรุงห้องสันทนาการในอีกหลายๆ แห่ง ซึ่งโครงการต่างๆ จะดำเนินการต่อยอดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก และสังคมได้ต่อไปนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในนามมูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกันมาอย่างยาวนานด้วยดีตลอดมา”

นอกจากนี้ยังมีอีก 2 โครงการหลักที่สำคัญ อันได้แก่ บ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก (Ronald McDonald House) เป็นบ้านพักชั่วคราวซึ่งมูลนิธิฯ ได้บริจาคสร้างบนพื้นที่ของโรงพยาบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก), โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, โรงพยาบาลจุฬาลงกนณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้ครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ป่วยได้เข้าใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้บริการครอบครัวไปแล้วมากกว่า 24,000 คน และหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ (Ronald McDonald Dental Care Unit) โดยการร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ที่เดินทางไปให้บริการด้านทันตสุขภาพ ทั้งด้านการรักษาและป้องกันให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดารไปแล้วกว่า 37,000 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันกับพันธมิตรสำคัญได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร และมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย)

ทั้งนี้ท่านสามารถแบ่งปันและมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยการบริจาคเงินที่กล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือผ่าน Mobile Application ที่กล่องรับบริจาค หรือบริจาคออนไลน์ผ่าน www.rmhc.or.th และสามารถบริจาคได้ผ่านเว็บไซด์เทใจดอทคอม  www.teajai.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.rmhc.or.th และ facebook/rmhcthailand