‘อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์’ จัดประชุม E-AGM ไฟเขียวจ่ายปันผล

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ประธานกรรมการ นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ ประธานกรรมการบริหารและนางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.42 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานปี 2563  รวมเป็นเงิน 212.10 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น คงเหลือที่ต้องจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 0.27 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 50.4% ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 63 เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD 7 พฤษภาคม นี้ และจ่ายเงินปันผล 19 พฤษภาคม 2564 พร้อมเผยทิศทางแผนการดำเนินงานในปี 2564  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ  บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้