3เอ็ม ตั้งเป้าหมายใหม่ด้าน ‘สะเต็ม’ (STEM) เพิ่มเพิ่มศักยภาพผู้ขาดโอกาส

หนึ่งในความมุ่งมั่นโดยรวมของ 3เอ็ม คือการเสริมสร้างความเท่าเทียมภายในชุมชน วิธีการดำเนินธุรกิจ และภายในสถานที่ทำงานให้เพิ่มมากขึ้น โดย 3เอ็ม ได้กำหนดเป้าหมายใหม่สำหรับการดำเนินงานทั่วโลก ที่มุ่งเน้นด้านการศึกษา บริษัทฯ จะเดินหน้าพัฒนาความเสมอภาคทางเศรษฐกิจผ่านการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ล้านโอกาสเฉพาะแบบในด้าน สะเต็ม (STEM หรือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์และด้านอาชีพที่ต้องอาศัยทักษะ (Skilled Trades) ให้แก่บุคคลที่ขาดโอกาสภายในสิ้นปี 2568

นายไมเคิล สตรอยก์ รองประธานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์กล่าวว่า “ในฐานะที่ 3เอ็ม เป็นบริษัทระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการผลิตที่ได้ดำเนินงานครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม 3เอ็ม จึงมีขีดความสามารถและโอกาสที่ไม่เหมือนใคร ในการนำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักกับแนวทางการศึกษาด้านสะเต็มและเส้นทางอาชีพต่างๆ ที่ต้องอาศัยทักษะ การนำเสนอโอกาสดังกล่าวจะเริ่มต้นผ่านประสบการณ์การศึกษาที่ทำให้ผู้คนได้เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ หรือนำไปสู่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเส้นทางแห่งโอกาสต่างๆ ที่พวกเขาอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อน โดยเราต้องการเป็นตัวเร่งสร้างให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ดังกล่าวกว่า 5 ล้านโอกาส”

ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ตั้งของ 3เอ็ม ประกอบด้วยทุนการศึกษา การฝึกงานและการบริการนักศึกษา โอกาสต่างๆ ในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การลงทุนด้านการเงินในโครงการ 3M gives รวมถึงกิจกรรมจิตอาสา โดยตัวอย่างของประสบการณ์ต่างๆ ที่ 3เอ็ม มุ่งสร้าง อาทิ การบริจาคมูลค่ารวม 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่มหาวิทยาลัยเกษตรและอาชีวศึกษาแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนา (North Carolina Agriculture & Technical State University) เพื่อสนับสนุนโครงการด้านความเท่าเทียมและการศึกษา (Equity and Education Initiative หรือ E²I) ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาใหม่ระยะเวลา ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่เป็นชาวแอฟริกันอเมริกัน ในสาขาอาชีพที่มั่นคงและมีความสำคัญต่อแรงงานของประเทศ โดยหลักสูตรการศึกษานี้จะสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยทรัพยากรและความช่วยเหลือที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษาในสาขาธุรกิจ วิศวกรรม และสาขาวิชาชีพอื่นๆ

“การศึกษาด้านสะเต็มและด้านอาชีพที่ต้องอาศัยทักษะ เป็นเรื่องที่บริษัทฯ มุ่งให้ความสนใจเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  และตระหนักว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้คำมั่นสัญญาต่อสาธารณะ เพื่อสนับสนุนผู้ที่เคยขาดโอกาสและไม่ได้รับความช่วยเหลือในด้านนี้มาอย่างยาวนาน ซึ่งเราเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงสะเต็มศึกษาและการฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่มีประสิทธิผลและอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิต  นอกจากนี้ การประกาศเป้าหมายครั้งนี้ต่อสาธารณะยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในด้านความเสมอภาค ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม” นายไมเคิลกล่าว

โดยตั้งแต่วันที่ มกราคม 2565 เป้าหมายที่มุ่งเน้นด้านการสร้างประสบการณ์ จะถูกวัดผลผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับการสนับสนุนจาก 3เอ็ม ซึ่งมอบให้แก่ผู้เรียนรู้รายบุคคลที่เข้าร่วม ทั้งผู้ที่กำลังศึกษาในระดับคุณวุฒิหรือระดับปริญญาที่เกี่ยวข้องกับด้านสะเต็มหรือด้านอาชีพที่ต้องอาศัยทักษะ โดยสามารถนำไปสู่อาชีพการงานที่มั่นคงเพื่อสนับสนุนครอบครัวต่อไปได้ในอนาคต โดยจะรายงานผลลัพธ์ต่อสาธารณะเป็นประจำทุกปี

เราได้เล็งเห็นในงานวิจัยหลากหลายชิ้นว่าเส้นทางอาชีพในสายสะเต็มและงานที่ต้องอาศัยทักษะต่างๆ ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีทางการเงินต่อตัวบุคคลและเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปสู่นวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อโลกอีกด้วย เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันความมุ่งมั่นนี้ของ 3เอ็ม เพื่อช่วยให้ผู้คนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายอย่างยิ่ง” นายไมเคิลกล่าว

สามารถติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความคืบหน้าของ 3เอ็ม ในการดำเนินสู่เป้าหมาย และติดตามเรื่องราวส่วนบุคคลของผู้คนใน 3เอ็ม ที่ช่วยสร้างผลกระทบผ่านการมีส่วนร่วมหรือการเป็นผู้นำสร้างประสบการณ์ ได้ที่ ศูนย์ข่าว 3เอ็ม