ในช่วง 5 ปีที่สรยุทธหายไป ก็มี ‘เซเลบคนข่าว’ เกิดใหม่เพียบ!