กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ชวนคนไทยร่วมบริจาคของใช้ที่จำเป็นและกระดาษที่ใช้แล้ว ในโครงการ “Extra Care” และ “กระดาษปันรัก” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี อาสาเป็นศูนย์กลางส่งมอบความห่วงใย จัดตั้งโครงการ 2 เพื่อสังคม ได้แก่ “Extra Care” เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคของใช้ที่จำเป็น เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซีมาร์เก็ต, บิ๊กซีฟู๊ดเพลส และร้านยาเพรียว ทุกสาขาทั่วประเทศ

และขอเชิญชวนบริจาคกระดาษที่ใช้แล้ว ในโครงการ “กระดาษปันรัก” เพื่อนำกระดาษที่ใช้แล้ว ได้แก่ กระดาษ A4, สมุดที่ใช้แล้ว, กระดาษโปสการ์ด, กระดาษใบเสร็จต่างๆ และกระดาษพิมพ์เขียว (เฉพาะสีขาว) โดยนำเศษแม๊ก, ลวด หรือคลิปหนีบกระดาษต่างๆ ออก เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นเยื่อกระดาษทิชชูที่สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ บิ๊กซีไฮเปอร์มาร์เก็ต, บิ๊กซีมาร์เก็ต และบิ๊กซีฟู้ดเพลส ทุกสาขา (ประเภทกระดาษที่งดรับบริจาค ได้แก่ กระดาษนิตยสาร, กระดาษปอนด์, กระดาษหนังสือพิมพ์, กระดาษกล่อง-ลัง, กระดาษโปสเตอร์ และกระดาษคาร์บอน)

ทั้งนี้ บิ๊กซี จะเป็นตัวกลางทำการรวบรวบของที่ได้รับการบริจาคทั้ง 2 โครงการ และเป็นตัวแทนในการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ บิ๊กซี ภายใต้ มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มีความมุ่งมั่นด้านการช่วยเหลือสังคมในทุก ๆ ด้าน  ให้ความสำคัญในการสนับสนุนสังคมผ่านการส่งมอบอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันในเร็ววัน และเป็นกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

เริ่มบริจาคแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าบิ๊กซี โทร 1756 หรือ  www.bigc.co.th