คิสออฟบิวตี้ สานต่อ KISS OF BEAUTY CARE มอบผลิตภัณฑ์ ยูมะ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ของประเทศไทยในขณะนี้ เป็นการแพร่ระบาดที่รวดเร็วและรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา สร้างผลกระทบทุกด้านให้กับผู้คนในสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ การดำเนินชีวิต และที่สำคัญคือด้านการดูแลสุขภาพ บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและบำรุงผิว ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มคนไทย จึงได้สานต่อโครงการ คิส ออฟ บิวตี้ แคร์ (KISS OF BEAUTY CARE) ร่วมฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 นำผลิตภัณฑ์ YUMA (ยูมะ) เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 176,871 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 5,662,358 บาท มอบให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเครือข่ายทุกภาคส่วนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ฐิติพรรณ ภัควัฒน์ธเนศ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย กิตติพนธ์ นามพิชญ์ธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ในขณะนี้ การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และองค์กรอิสระ เพื่อให้ทุกภาคส่วนก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน สำหรับ คิส ออฟ บิวตี้ เรามีโครงการ คิส ออฟ บิวตี้ แคร์ (KISS OF BEAUTY CARE) ร่วมฝ่าฟันวิกฤต โควิด-19 ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งวิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนานั้นสามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายๆ ด้วยการล้างมือให้บ่อยครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไป ซึ่งผลิตภัณฑ์ Yuma (ยูมะ) เจลแอลกอฮอล์ล้างมือของเรามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ถึง 74.25% สามารถลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยลดความเสี่ยงในการได้รับและแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้นำผลิตภัณฑ์ Yuma (ยูมะ) ไปมอบให้กับโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานสงเคราะห์ สถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ในครั้งนี้เราได้นำมามอบให้กับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งมีพันธกิจเพื่อดำเนินงานด้านการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ครอบคลุมในหลายภาคส่วน อาทิ ภาคเอกชน (โรงแรม โรงพยาบาลเอกชน) และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยเราหวังว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้กระจายความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบไปตามเครือข่ายของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศอีกด้วย