TikTok For Business เผยเทรนด์พฤติกรรมการใช้โมบายอินเตอร์เน็ตของคนไทย พร้อมเสนอโซลูชั่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสร้างโอกาสการเติบโต สำหรับธุรกิจที่มีแอปพลิเคชันบนมือถือ

TikTok For Business โซลูชั่นการตลาดดิจิทัลที่ตอบโจทย์ครบวงจรสำหรับธุรกิจทุกขนาด ให้ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานโมบายอินเตอร์เน็ตของคนไทย พร้อมนำเสนอโซลูชั่นทางการตลาดแบบครบวงจรบน TikTok เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่มีแอปพลิเคชันบนมือถือ ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ควบคู่กับการขยายฐานลูกค้า เพิ่มยอดดาวน์โหลด และสร้างโอกาสการเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากภาพรวมพฤติกรรมการใช้งานโมบายอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย พบว่ามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2563 มีอัตราการเติบโตที่ 52.7% ต่อปี ขณะที่ในปี 2564 มีการคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโต 54.9% ต่อปี และเชื่อว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยคาดการณ์ว่าในปี 2568 อัตราการใช้งานโมบายอินเตอร์เน็ตจะเติบโตถึง 61.7% ต่อปี (ข้อมูลจาก statista.com, 2563) อีกทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ทำให้ผู้คนใช้เวลาส่วนใหญ่บนโมบายอินเตอร์เน็ต ทั้งเพื่อการทำงาน ติดต่อสื่อสาร ความบันเทิง และการซื้อสินค้าออนไลน์

โดยพบว่าหนึ่งในชุมชนดิจิทัลที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ ชุมชนผู้ใช้ TikTok ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพในการซื้อและการใช้งานโมบายอินเตอร์เน็ตได้อย่างน่าสนใจ โดยข้อมูลจาก GlobalWebIndex ในปี 2563 พบว่า

  • 71% ของผู้ใช้ TikTok เลือกที่จะช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์
  • 51% ของผู้ใช้ TikTok เลือกที่จะชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
  • 47% ของผู้ใช้ TikTok พร้อมที่จะจ่ายเพิ่มให้กับแบรนด์ที่รู้จัก
  • 75% ของผู้ใช้ TikTok เลือกที่จะรอให้สินค้าหรือแบรนด์โปรดลดราคา
  • 32% ของผู้ใช้ TikTok ยินดีที่จะใช้จ่ายในการซื้อสินค้าทันที

จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้ TikTok มีศักยภาพในการซื้อสินค้าบนออนไลน์ และสามารถเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ของธุรกิจต่างๆ ที่มีแอปพลิเคชันบนมือถือ ด้วยการใช้ TikTok For Business โซลูชั่นการตลาดดิจิทัลบน TikTok ที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายการตลาดแบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้างการรับรู้ (Awareness) การมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Engagement) พร้อมต่อยอดไปถึงการพิจารณาเลือกซื้อ (Consideration) สู่การตัดสินใจซื้อ (Conversion) หรือเรียกได้ว่าเป็น Full-Funnel Marketing Solution ที่สร้างโอกาสให้กับธุรกิจที่มีแอปพลิเคชันบนมือถือ อาทิ กลุ่มธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ, ยูทิลิตี้ แอป, ฟินเทค, OTT (Over-The-Top), ฟู้ด เดลิเวอรี่ และ ควิก เซอร์วิส เรสเตอรองท์ ด้วยโซลูชั่นการทำงานดังนี้

โซลูชั่นแรก: App Installs เครื่องมือเพื่อช่วยเพิ่มยอดดาวน์โหลด โดยเครื่องมือนี้จะช่วยสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์ม และมาพร้อมกับเครื่องมือที่จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจคลิกดาวน์โหลดได้ทันที อีกทั้งยังสามารถวัดผลประสิทธิภาพของโฆษณาเพื่อนำมาพัฒนาโฆษณาในครั้งต่อไป รวมถึงสามารถส่งข้อมูลกลับไปยังแพลตฟอร์ม TikTok เพื่อให้ Machine Learning ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ในครั้งต่อไป

โซลูชั่นที่สอง : App Retargeting เครื่องมือการสร้างยอดขายกับกลุ่มลูกค้าเดิม เพื่อทำให้ลูกค้ากลุ่มที่ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วกลับมาซื้อสินค้าซ้ำ โดยสามารถจำแนกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้นตามพฤติกรรมการใช้งาน เช่น กลุ่มที่มีการใช้แอปพลิเคชันเป็นประจำอยู่แล้วสามารถส่งโฆษณาหรือโปรโมทสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ไปให้ หรือ แจก Promo Code ไปยังกลุ่มที่ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันนานเกิน 30 วัน เป็นต้น โดยโซลูชั่น App Retargeting นี้จะช่วยตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการค้นหาลูกค้าใหม่ (New User Acquisition), การเสนอขายสินค้าชนิดอื่นๆ (Cross-Sell), การรักษากลุ่มลูกค้าประจำ (Retention) และ การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่ตอบโจทย์ (Customer Lifecycle Management)

โซลูชั่นที่สาม: Dynamic Product Ads (DPA) เครื่องมือการทำโฆษณาออนไลน์แบบใกล้ชิดตามติดลูกค้า ทำหน้าที่ในการแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แบบอัตโนมัติ โดยวิธีการทำงานของ Dynamic Product Ads (DPA) คือ การคัดเลือกสินค้าจากแค็ตตาล็อกของแบรนด์จำนวนหลายๆ ชิ้นเพื่อนำมาสร้างเป็นวิดีโอโฆษณาแบบอัตโนมัติ เป็นการโปรโมทสินค้าในแบบเฉพาะเจาะจงตามพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อทำให้โฆษณามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายและสร้างคำสั่งซื้อใหม่ๆ จากลูกค้าได้เป็นจำนวนมาก

จากข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานโมบายอินเตอร์เน็ตของผู้คนในปัจจุบัน สะท้อนได้ว่าผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการใช้งานโมบายอินเตอร์เน็ต เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการสื่อสารกับผู้คน ติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ จึงเป็นโอกาสให้กับธุรกิจที่มีแอปพลิเคชันบนมือถือในหลายประเภทธุรกิจ โดยโซลูชั่นดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงและขยายฐานกลุ่มเป้าหมายใหม่ของธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างการรับรู้แล้วยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดยอดดาวน์โหลดและยอดขายได้เป็นอย่างดี

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TikTok Unboxed และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ตลอดปีที่ https://www.tiktokunboxed.com/ และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TikTok For Business ได้ทาง https://www.tiktok.com/business/th