ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และพรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดตัวบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบีเลดี้ ช่วยคุ้มครองทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพการเงินสำหรับผู้หญิง

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียลประเทศไทย”) เปิดตัวบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบีเลดี้บัญชี[1] ครั้งแรกในประเทศไทยที่รวมบัญชีออมทรัพย์เข้ากับความคุ้มครอง 7 โรคมะเร็งสำหรับผู้หญิง[2] นับเป็นโซลูชันด้านการเงินที่ออกแบบมาสำหรับผู้หญิงที่อาจจะยังให้ความสำคัญด้านการเงินและสุขภาพของตัวเองไม่เพียงพอ

จากข้อมูลในประเทศไทยพบว่า มะเร็งเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของผู้หญิงไทยโดยมะเร็งเต้านมเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดและเป็น 1 ใน 3 สาเหตุของการเสียชีวิตในปี 2563 ซึ่งแผนประกันสุขภาพในปัจจุบันส่วนใหญ่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งเพียงบางส่วนเท่านั้น

นายยุทธชัย เตยะราชกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ความตั้งใจของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี เลดี้ ร่วมกับพรูเด็นเชียลประเทศไทยคือ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้หญิงสามารถดูแลตัวเองไปพร้อมกับดูแลด้านการเงินของพวกเขาได้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนื่องมาจากโรคมะเร็ง”

“ผู้หญิงในปัจจุบันมีหลายบทบาทหน้าที่ ทั้งทำงานนอกบ้าน ควบคู่กับการทำธุรกิจเสริม พร้อมดูแลลูกหรือพ่อแม่ที่สูงอายุ อีกทั้งดูแลความเรียบร้อยภายในบ้าน การต้องสวมหมวกหลายใบ จึงทำให้ผู้หญิงมักจะให้ความสำคัญกับสุขภาพทางการเงินและสุขภาพกายของตัวเองเป็นอันดับสุดท้ายนอกจากนี้จากข้อมูลของธนาคารพบว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเงินฝากจากลูกค้าผู้หญิงของทางธนาคารเติบโตขึ้นร้อยละ 44 เราจึงต้องการออกแบบบัญชีออมทรัพย์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายกรณีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลาม”

นายอามัน คาพัว ผู้อำนวยการฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่าย พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบีเลดี้ออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษา 7 โรงมะเร็งในผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็น 2 มะเร็งหลักที่ผู้หญิงไทยต้องเผชิญ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 และร้อยละ 15.3 ของสัดส่วนมะเร็งทั้งหมดตามลำดับ[3]

“ภารกิจของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย คือการปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันประกันภัยที่ดีที่สุดและเข้าใจง่าย ผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นของผู้หญิง เพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีและมีความมั่นคงในชีวิต”

ความคุ้มครองฟรีประกัน 7 โรคมะเร็งในผู้หญิงจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้เริ่มต้นที่วงเงินคุ้มครอง 10,000 บาท ถึงสูงสุด 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝาก โดยคำนวณจากยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น หากเจ้าของบัญชีมีเงินฝากโดยเฉลี่ย 50,000 บาทในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองโรคมะเร็งสตรีระยะลุกลาม 100,000 บาท และหากเจ้าของบัญชีรักษายอดเงินเฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำ 1,000,000 บาทในสามเดือนก่อนหน้าการวินิจฉัยโรคมะเร็ง จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนประกันสูงสุด 2,000,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีออมทรัพย์ยูโอบี เลดี้ ได้ที่

https://www.uob.co.th/personal/deposits/saving/lady-account.page

[1]ลูกค้าบุคคลธรรมดาเพศหญิงอายุระหว่าง 15 – 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี มีสุขภาพดีและไม่เคยเป็นมะเร็งมาก่อน และจะสิ้นสุดความคุ้มครอง

เมื่อผู้ฝากอายุ 65 ปีบริบูรณ์, บัญชีถูกปิดหรือเปลี่ยนสถานะ, เสียชีวิต, มีการเรียกร้องสินไหมประเภทใดประเภทหนึงแล้วหรือกรณีขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับประกัน

[2]ความคุ้มครอง 7 โรคมะเร็งในสตรีระยะลุกลาม ได้แก่ โรคมะเร็งมดลูก ปากมดลูก ปีกมดลูก รังไข่ ปากช่องคลอด ช่องคลอด และเต้านม

[3]สถาบันมะเร็งแห่งชาติ