แกร็บ ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ มอบส่วนลดค่าส่งอาหารสำหรับโรงพยาบาลรัฐ 5 แห่ง ส่งกำลังใจฝ่าวิกฤตโควิดระลอก 3

แกร็บ ประเทศไทย นำโดย ดร.เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 โดยมอบส่วนลดค่าส่งเมื่อสั่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ดสำหรับทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ส่วนลด 20 บาทเมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 150 บาท) รวมทั้งสิ้น 60,000 สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคมจนถึง 30 มิถุนายน 2564  โดยมี ผศ. (พิเศษ) นพ. สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต

นอกจากนี้ แกร็บ ยังมอบส่วนลดดังกล่าวให้กับอีก 4 โรงพยาบาล อันได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น รวมมูลค่าสูงสุด 6 ล้านบาท ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ แกร็บแคร์ (GrabCares) #เราจะผ่านมันไปด้วยกัน ซึ่งแกร็บได้ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนกับกลุ่มต่างๆ ในวงจรธุรกิจของแกร็บ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน