ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พร้อมเต็มที่ เปิดนั่งทานในร้านอาหารที่ศูนย์การค้าได้อย่างปลอดภัย ขานรับภาครัฐด้วยแผนแม่บทมาตรการ “ร้านอาหาร@เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ”

• เปิดให้ทานอาหารในร้านอาหารในศูนย์การค้า 13 แห่งใน กทม. นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ
• มาตรการสะอาด มั่นใจ ปลอดภัย ให้นั่งทานได้ไม่เกิน 25% ของพื้นที่นั่งปกติ,ยกระดับการจัดโต๊ะเว้นระยะห่าง
พร้อม Table shield ตามมาตรการแต่ละจังหวัด, พนักงานป้องกันแบบ DOUBLE PROTECTION ใส่หน้ากาก 2 ชั้น หรือใส่หน้ากากและ Face shield, พนักงานรับประทานอาหารให้นั่งแยกโต๊ะกัน และใส่หน้ากากทันทีเมื่อทานเสร็จ, ติดตาม Timeline พนักงานทุกวัน, ดูแลสุขอนามัยขั้นสูงสุด 3 ขั้นตอน คือ เช็ดฆ่าเชื้อที่โต๊ะ-ล้างมือทุก 30 นาที-สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ตแห่งแรกของไทย เดินหน้าประกาศความพร้อมเต็มที่ปฏิบัติตามการประกาศของภาครัฐในการคุมเข้มมาตรการร้านอาหาร โดยเปิดให้นั่งทานอาหารในร้านได้แล้ว สำหรับร้านอาหารที่อยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 13 แห่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ โดยนำเอาแผนแม่บทมาตรการร้านอาหารที่เตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้า มาปรับให้สอดคล้องกับประกาศภาครัฐ ภายใต้ชื่อ “แผนแม่บท ร้านอาหาร@เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งยังเสริมด้วยบริการเดลิเวอรี่-สั่งกลับบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตามที่ภาครัฐได้ประกาศผ่อนปรนให้ร้านอาหารในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ เปิดให้บริการแบบนั่งทานในร้านได้ มีผลตั้งแต่ 17 พ.ค. 2564 นี้เป็นต้นไป (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) แต่ต้องมีมาตรการในร้านเพื่อสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดนั้น ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจเพื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น และช่วยให้ลูกจ้างร้านอาหารและธุรกิจห่วงโซ่ได้กลับมามีรายได้อีกครั้ง ในฐานะผู้นำแผนแม่บทมาตรการเซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ เรามีการวางแผนเตรียมทุกอย่างไว้ล่วงหน้าให้พร้อมที่สุด ด้วยการจัดทำแผนแม่บทมาตรการร้านอาหารเข้มข้นยกระดับขั้นสูงสุดไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางให้บรรดาผู้ประกอบการได้มีเวลาในการศึกษามาตรการและทำความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมทั้งเตรียมความพร้อมพนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้  โดยหลังจากที่ภาครัฐมีการประกาศ เราจึงสามารถประยุกต์ให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐได้อย่างทันท่วงที โดยมุ่งหวังให้แผนแม่บทนี้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน เป็นบรรทัดฐานที่ดีในการดูแลความสะอาดปลอดภัยในร้านอาหาร สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคกลับมารับประทานอาหารในร้านได้อย่างปลอดภัย”
“‘แผนแม่บทร้านอาหาร @ เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ’ นี้ ประกอบด้วย 5 แกนหลัก กว่า 30มาตรการ โดยมีไฮไลท์มาตรการ อาทิ ให้นั่งทานได้ไม่เกิน 25% ของพื้นที่นั่งปกติ และยกระดับการจัดโต๊ะเว้นระยะห่าง โดยแบ่งตามมาตรการของแต่ละจังหวัด ดังนี้
• กรุงเทพฯ – เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างบุคคล อย่างน้อย 2 เมตร หากไม่ถึง 2 เมตร แต่ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ต้องมีฉากกั้น
• นนทบุรี – เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและบุคคล รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย 1 เมตร และมีฉากกั้น โดยที่นั่งทานต้องมีฉากกั้นเพื่อแยกผู้ใช้บริการแต่ละคนออกจากกัน
พร้อมมาตรการเน้นย้ำเป็นพิเศษอื่นๆ อาทิ ฉากกั้นสูงไม่ต่ำกว่า 0.5 เมตรจากพื้นโต๊ะอาหาร, การป้องกันแบบ DOUBLE PROTECTION ให้พนักงานใส่หน้ากาก 2 ชั้น หรือหน้ากากและ Face shield,  เมื่อพนักงานรับประทานอาหาร ให้นั่งแยกโต๊ะกัน และใส่หน้ากากทันทีเมื่อทานเสร็จ, การติดตาม Timeline ของพนักงานทุกวัน, ดูแลสุขอนามัยในการให้บริการให้มั่นใจสูงสุดด้วย 3 ขั้นตอน คือ เช็ดฆ่าเชื้อที่โต๊ะ-ล้างมือทุก 30 นาที-สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมเกราะป้องกันให้กับลูกค้าและพนักงานที่ให้บริการในร้านอาหาร” ดร. ณัฐกิตติ์กล่าว
โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 13 สาขา ที่พร้อมกลับมาเปิดให้บริการร้านอาหารแบบนั่งทานในร้านได้อีกครั้ง ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, พระราม 2, พระราม 3, พระราม 9, ปิ่นเกล้า, รามอินทรา, บางนา, แจ้งวัฒนะ, รัตนาธิเบศร์, เวสต์เกต และเซ็นทรัล วิลเลจ

เซ็นทรัลพัฒนา ตระหนักถึงการร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชนคนไทยที่ยกการ์ดสูงสุด ดูแลป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่ เห็นถึงความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างหนักของภาครัฐ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และอาสาสมัคร พร้อมทั้งการให้ร่วมมือเป็นอย่างดีของภาคเอกชนทุกฝ่าย เพื่อช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาด และช่วยกันพลิกฟื้นให้สถานการณ์ในประเทศกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมได้อีกครั้ง โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 แห่งทั่วประเทศ ยังคงเดินหน้ายกการ์ดสูงสุดตอกย้ำผู้นำสะอาด มั่นใจ ภายใต้การยกระดับมาตรการแผนแม่บทเชิงรุก โดยครอบคลุมใน 5 แกนหลัก คือ 1)การคัดกรองอย่างเข้มงวด 2)ยกระดับ Social Distancing 100% ทุกจุดงดความแออัด 3)การติดตามให้มั่นใจ เพื่อความปลอดภัย 4)การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดในเชิงรุก และ 5)ลดการสัมผัส เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดของทุกท่านที่มาใช้บริการ โดยพนักงานของเราทุกคน พร้อมมุ่งมั่นทำทุกอย่างเต็มที่และทำทุกวิถีทางเพื่อดูแลความความสะอาดปลอดภัย ให้ลูกค้าทุกท่านอุ่นใจในทุกครั้งที่มาใช้บริการ