AIS 5G ยืนยันความพร้อม สนับสนุนภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันคนไทย ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป AIS กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นของ AIS ต่อการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ยังคงเป็นภารกิจหลักที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย ผ่านการนำเอาศักยภาพ บุคลากร องค์ความรู้ และความแข็งแกร่งของ AIS ในฐานะ Digital Life Service Provider  ที่นอกเหนือจากการเดินหน้าพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศแล้ว เรายังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเทคโนโลยีสื่อสาร ตลอดจน Digital Service ต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อ ส่งความช่วยเหลือ ให้แก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่อง”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ “ภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีน” ที่ถือเป็นวาระสำคัญสูงสุดของประเทศ ซึ่งล่าสุดสำหรับ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ที่เรามีความพร้อมอย่างยิ่ง ใน 3 ส่วนคือ

  1. ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนลูกค้า AIS ให้เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนผ่านระบบลงทะเบียนที่จัดทำขึ้น โดยจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดย กระทรวงสาธารณสุขจะเปิดให้เริ่มฉีดเข็มแรกในวันที่ 7 มิถุนายน 2564
  2. จัดกลุ่มพนักงาน “อุ่นใจอาสา” กว่า 100 ชีวิต เข้าร่วมสนับสนุนการบริการประชาชนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
  3. สนับสนุนเครือข่ายสื่อสารให้แก่คณะทำงาน และประชาชน ณ บริเวณฉีดวัคซีน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารอย่างไม่ติดขัด

“ชาวเอไอเอส ทุกคนขอยืนยันความพร้อมที่จะสนับสนุนการรับมือกับวิกฤตครั้งนี้อย่างเต็มที่” นายปรัธนา กล่าวในตอนท้าย