TikTok ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ จับมือ World Food Program สร้างการรับรู้ในวิกฤตการณ์ความอดอยากผ่านแคมเปญ #อาหารที่มองไม่เห็น

TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้น ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิกฤตการณ์อาหารโลกและปัญหาความอดอยากที่เกิดขึ้นในทั่วทุกมุมโลก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถานการณ์เร่งด่วนของโลกในปัจจุบัน โดยร่วมมือกับโครงการอาหารโลก (World Food Programme: WFP) เปิดตัวแคมเปญ #อาหารที่มองไม่เห็น เชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ด้วยการทำคลิปวิดีโอสั้นการทำอาหารที่ไม่มีส่วนผสม เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภาวะความรุนแรงของวิกฤตการณ์ครั้งนี้สู่การรวมพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในอนาคต

อาหารถือเป็นพื้นฐานที่จำเป็นที่สุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ในทางกลับกันพบว่ายังมีผู้คนในโลกจำนวนมากกว่า 690 ล้านคนที่ประสบปัญหาด้านอาหารและเข้านอนอย่างหิวโหยในทุกๆ คืน โดยความไม่มั่นคงทางอาหารถือเป็นสิ่งที่หลายองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลกได้หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่ต้องกังวล โดยเฉพาะการขาดแคลนอาหารที่แต่เดิมก็เป็นปัญหาใหญ่ของหลายประเทศอยู่แล้ว จนกระทั่งเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ไปทั่วโลก จึงเป็นประเด็นที่เข้ามาซ้ำเติมปัญหาภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารให้ยิ่งรุนแรงขึ้น ดังจะเห็นได้จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) พบว่าในปี 2019 ประชากรโลกกว่า 2 พันล้านคนหรือ 25.9% ของประชากรทั้งโลกต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะในวิกฤต COVID-19 ที่ส่งผลกระทบให้แนวโน้มของสถานการณ์แย่ลง ในขณะที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ระบุว่ามีประชากรโลกมากกว่า 135 ล้านคนที่เข้าสู่ภาวะอดอยากในปี 2019 สอดคล้องกับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ระบุว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนประชากรที่ขาดแคลนอาหารเพิ่มขึ้นเกือบ 60 ล้านคนทั่วโลก อีกทั้งข้อมูลจากโครงการอาหารโลก (World Food Programme : WFP) ก็ระบุชัดเจนว่าในปี 2020 จะมีผู้คน 265 ล้านคนที่เสี่ยงอดอยากขาดแคลนอาหารยิ่งขึ้นจากภาวะ COVID-19

จากความนิยมของ TikTok ในฐานะแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยมจากผู้คนทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย โดยที่ผ่านมา TikTok ได้สร้างวัฒนธรรมวิดีโอสั้นที่สร้างการมีส่วนร่วมกับคอนเทนท์จนเกิดเป็นกระแสไวรัลมากมาย รวมถึงการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมผ่านคอนเทนท์ที่หลากหลาย โดยหนึ่งในคอนเทนท์ที่ได้รับความนิยมบน TikTok คือ คอนเทนท์เกี่ยวกับอาหาร ซึ่งท่ามกลางความสนุกที่ผู้คนกำลังเสพย์คอนเทนท์ที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับอาหารที่เพลิดเพลินสวยงาม แต่ในอีกมุมหนึ่งของโลกยังมีผู้คนจำนวนมากที่กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์อาหารโลกที่ส่งผลให้เกิดปัญหาความอดอยากและหิวโหย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับโครงการอาหารโลก (World Food Programme: WFP) ผ่านแคมเปญ #อาหารที่มองไม่เห็น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้คนในชุมชน TikTok ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าวิกฤตการณ์นี้กำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนมากมาย และรวมพลังขับเคลื่อนด้วยการสร้างการรับรู้และต่อยอดสู่การสร้างสรรค์แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป ผ่านการสร้างสรรค์วิดีโอสั้นและใส่แฮชแท็ก #อาหารที่มองไม่เห็น

สำหรับแคมเปญ #อาหารที่มองไม่เห็น หรือ #invisiblemeal คือ แคมเปญที่เกิดจากความร่วมมือระดับโลกระหว่าง TikTok และ โครงการอาหารโลก (World Food Programme : WFP) โดยมีความมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ใช้ TikTok และเชิญชวนร่วมแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ด้วยการทำคลิปวิดีโอสั้นทำเมนูอาหารที่ไม่มีส่วนผสม พร้อมใส่แฮชแท็ก #อาหารที่มองไม่เห็น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนสังคมให้รับรู้ภาวะความรุนแรงของวิกฤตการณ์ความหิวโหยที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกครั้งนี้ โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤษภาคมนี้

ในวันนี้ TikTok ได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกพลังคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงวิกฤตการณ์อาหารโลกและปัญหาความอดอยากที่เกิดขึ้นในทั่วทุกมุมโลก ผ่าน #อาหารที่มองไม่เห็น ซึ่งเป็นความร่วมมือกับโครงการอาหารโลก (World Food Programme : WFP) ที่จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ผู้คนทั่วโลกได้รับรู้ถึงวิกฤตการณ์ความอดอยากหิวโหย โดยเชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมพลังสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป