เรียนรู้วิธีการ รับประสบการณ์ ทำให้เราเตอร์กระจายสัญญาณ WiFi ที่ดีที่สุด ได้ครอบคลุมอย่างเต็มประสิทธิภาพ


ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มความเร็ว และขยายสัญญาณ WIFIของคุณ

  1. วางเราเตอร์บริเวณใกล้จุดการใช้งานไม่เกิน 5 เมตร เพื่อสัญญาณ WIFI กระจายได้ทั่วถึง
  2. ไม่ควรติดตั้งบริเวณที่ชิดติดกำแพง มุมอับของบ้าน หรือบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง
  3. บ้าน 2 ชั้น หรือ พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร ควรติดอุปกรณ์เสริมเพื่อกระจายสัญญาณ WIFIครอบคลุมทุกชั้นของบ้าน

รับชมวีดีโอทำให้เราเตอร์กระจายสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานคลิก https://bit.ly/2AtHht8

  How To

  • จุดที่เหมาะสมในการวางเราเตอร์
  • เพิ่ม Coverage การใช้งานด้วยอุปกรณ์เสริม เน้น Gigatex mesh WIFI
  • Key “เล่นเน็ตให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แรงเต็มสปีด ชีวิตไม่สะดุด หยุดปัญหาคลื่นรบกวน”