อินทัช ครองแชมป์ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และคว้าอีก 3 รางวัลด้านความยั่งยืน

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช ครองแชมป์บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 “Best Company Performance Awards” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจากวารสารการเงินธนาคารติดต่อกันเป็นปีที่ 4 (ปี 2561-2564), รางวัล 3G Excellence in Sustainability Reporting Award 2021 และ รางวัล 3G Championship Award for Community Development & Philanthropy 2021 จากงาน Global Good Governance (3G) Awards 2021 โดยCambridge IFA International Financial Advisory ประเทศอังกฤษ รวมถึงยังคงอยู่ใน ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (ปี 2558-2564)

รางวัล Best Company Performance Awards มาจากการจัดอันดับ 300 บริษัทยอดเยี่ยม โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาที่เป็นมาตรฐานสากลที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัท วัดจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน

รางวัล 3G Excellence in Sustainability Reporting Award 2021 และ 3G Championship Award for Community Development & Philanthropy 2021 ที่ได้เป็นปีแรก เป็นรางวัลที่พิจารณาจากองค์กรที่มีการดำเนินงานยอดเยี่ยมสาขาการรายงานผลการดำเนินงานที่วางกลยุทธ์เชื่อมโยงกับเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ  รวมถึงมีการดำเนินงานโดดเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและบริจาคเพื่อสาธารณกุศล

ติดอันดับ ESG 100 ประจำปี 2564 ประเมินจากบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance – ESG) ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผู้ลงทุนใช้ประเมินการดำเนินงานของบริษัท นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนแบบยั่งยืน