จีเอเบิล ประกาศกลยุทธ์ ‘Beyond Limits’ ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด จัดทัพด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ พลิกโฉมอุตสาหกรรม สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทจีเอเบิล (ขวา) และ ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล (ซ้าย) ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลโซลูชันอย่างครบวงจร ประกาศทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจปี 2564 ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด ด้วยกลยุทธ์ ‘Beyond Limits’ ที่สร้างจุดเด่น และความแตกต่างในการให้บริการ ทั้ง ด้าน 1. กลยุทธ์การพัฒนาสู่ System Integration Plus Plus (SI++) มุ่งเน้นการให้บริการวางรากฐานทางเทคโนโลยี และใช้ประโยชน์ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ 2.กลยุทธ์ Transformation As a Service (TAAS) การนำเสนอบริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นแบบครบวงจร (One Stop Service) และ 3. กลยุทธ์ Own IP Platform การสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นลิขสิทธิ์ของจีเอเบิล เพื่อสร้างความแตกต่างและเติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์แฟล็กชิพตัวใหม่  Blendata (เบลนเดต้า) และ InsightEra (อินไซท์เอรา) ซึ่งทั้งสองแพลตฟอร์มนี้ จะมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าในเชิงลึก