มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล สานต่อความช่วยเหลือเพื่อต่อสู้โควิด-19 มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และชุมชนในไทยอย่างต่อเนื่อง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ยังคงมีการกระจายไปทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านขนมและของว่างระดับโลก ได้มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้แก่ ลูกอมฮอลล์ คุกกี้โอรีโอ ช็อกโกแลตแคดเบอรี และแครกเกอร์ริทซ์ รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 2.5 ล้านบาท ผ่านความร่วมมือกับมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย (iCare Thailand Foundation) เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ระหว่างการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลสนาม 16 แห่งทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวในสถานสงเคราะห์เด็กโรงเรียน ชุมชนในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งผู้ยากไร้และผู้ว่างงานทั่วประเทศซึ่งจะครอบคลุมประชาชนกว่า 36,700 คน

การดำเนินงานครั้งนี้เป็นการสานต่อความมุ่งมั่นระดับโลกของ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในการสร้างสุขภาวะที่ดีผ่านการสนับสนุนด้านอาหารและการเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยในปี พ.ศ. 2563 บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินงานสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และชุมชนในไทยเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ร่วมบริจาคสมทบทุน “โครงการเงินบริจาคโรคโควิด-19” ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 มอบผลิตภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลรัฐ 10 แห่ง เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล รวมทั้งองค์การสาธารณกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ผ่านมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย และตู้ปันสุข และส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รวมทั้งหมด 525 ชิ้น แก่โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมียอดบริจาคตั้งแต่เริ่มดำเนินงานมารวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 9.8 ล้านบาท