กองทุนบัวหลวงเสนอขาย ‘TRIGGER1-22’ ครั้งแรก ครั้งเดียว วันที่ 29-30 มิ.ย. นี้ จับจังหวะลงทุนช่วงหุ้นปรับฐาน เพื่อพิชิตเป้าหมายผลตอบแทน 5% ใน 6 เดือน

กองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 1-22 หรือ TRIGGER1-22 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564 โดยกำหนดระยะเวลาการลงทุนไม่เกิน 6 เดือน เพื่อเป้าหมายผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 5% มองหุ้นไทยอยู่ในช่วงปรับฐาน เป็นโอกาสให้จับจังหวะลงทุนในหุ้นที่ได้รับอานิสงส์จากวาระแห่งชาติสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และมาตรการเปิดประเทศฟื้นเศรษฐกิจ

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือกองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่าตลาดหุ้นไทยอยู่ในช่วงของการปรับฐานโดยมีปัจจัยสนับสนุนให้ฟื้นตัวต่อเนื่อง ทั้งจากนโยบายภาครัฐและการขานรับของภาคเอกชนที่เร่งระดมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนได้กลับมาดำเนินชีวิตตามวิถีปกติอันเป็นวาระแห่งชาติ มาตรการกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยและการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานและการกลับมาดำเนินกิจกรรมพื้นฐานทางธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบาลนำร่องด้วยโครงการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ นำไปสู่ความพยายามที่จะเปิดประเทศฟื้นเศรษฐกิจซึ่งตั้งเป้าภายในกลางเดือนตุลาคม 2564 ในขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกช่วยส่งผลให้บริษัทผู้ส่งออกของไทยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอีกภาคส่วนหนึ่ง

กองทุนบัวหลวงวิเคราะห์และเห็นถึงโอกาสการลงทุนในหมวดหุ้นที่จะได้รับอานิสงส์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากนโยบายและมาตรการต่างๆ เช่น การแพทย์ การท่องเที่ยว การเดินทาง ร้านอาหาร และค้าปลีก จึงจับจังหวะลงทุนช่วงหุ้นปรับฐาน เตรียมออกกองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 1-22 หรือ TRIGGER1-22 มีระยะเวลาการลงทุนสูงสุดไม่เกิน 6 เดือนตั้งเป้าหมายผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 5% เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) เพียงครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564 กำหนดการซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท

สำหรับ TRIGGER1-22 เป็นกองทุน TRIGGER ที่ลงทุนในประเทศกองที่2ที่กองทุนบัวหลวงเสนอขายในปี 2564 ในขณะที่ 2 กองทุน TRIGGER ที่ลงทุนในประเทศ เสนอขายเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา ทำผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ปลื้มใจ บรรลุเป้าหมายด้วยกลยุทธ์จับจังหวะการซื้อขายและทยอยเก็บกำไรเข้ากองทุน โดย TRIGGER6-21ได้ 5.78% ตามกำหนดเวลา 6 เดือน และ TRIGGER9-21 ได้ 8% ภายใน 4 เดือน เร็วกว่ากำหนดเวลาที่ตั้งไว้ 12 เดือน

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน TRIGGER1-22 หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและคู่มือการลงทุนได้ที่กองทุนบัวหลวง โทร. 02-674-6488 กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของบมจ.กรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร

สำหรับผู้ลงทุนที่มีบัญชีกองทุนรวมของกองทุนบัวหลวงกับธนาคารกรุงเทพอยู่แล้ว สะดวกสบายด้วยการซื้อหน่วยลงทุนในช่วง IPO ผ่านบริการ Bangkok Bank Mobile Banking ได้ตั้งแต่เวลา 8.30– 16.00 น.

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต