โลตัส จับมือ สสว. และ SME D Bank เซ็น MoU ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทย ดันสินค้า SME ขึ้นห้าง

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบุคคลและความยั่งยืน โลตัส  นาย วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และ นาย ชาตรี เวทสรณสุธี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ผนึกกำลังส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทย ให้คำปรึกษา มอบองค์ความรู้ และบริการด้านการเงิน จากองค์กรที่เชี่ยวชาญ พร้อมเปิดเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการ SME และทีมงานจัดซื้อโลตัสทุกวันศุกร์ที่ ของเดือน ส่งเสริมให้ SME ไทยมีโอกาสสร้างรายได้ และช่องทางการจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.TescoLotus.com/SME