โอเรียนทอล พริ้นเซส และกตัญญูขอเป็นตัวแทนคนไทยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ บุคลากรทางการแพทย์

โอเรียนทอล พริ้นเซส บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการตอบแทนสังคมและยึดมั่นในปณิธานสนับสนุนให้ทุกคนดูแลตัวเอง ดูดีในแบบของตัวเอง พร้อมจิตใจที่ดีงาม ขอเป็นตัวแทนคนไทยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่เสียสละและอุทิศตน เพื่อช่วยเหลือประเทศในยามวิกฤติ แบรนด์โอเรียนทอล พริ้นเซส และแบรนด์กตัญญูหนึ่งในเครือ เอสเอสยูพี สนับสนุนเครื่องอุปโภค อันได้แก่ Oriental Princess Shower Gel, Shampoo, Conditioner, สบู่เหลวล้างมือ Venesse และแปรงสีฟันจากแบรนด์กตัญญู มูลค่ารวม 2,437,760 บาท ให้แก่ 13 โรงพยาบาลและสาธารณสุข ทั่วประเทศ ที่รองรับผู้ป่วย COVID-19 เพื่อใช้ในการดูแลสุขอนามัยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากการปฏิบัติงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต้องเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อไวรัส เครื่องอุปโภคสำหรับชำระล้างทำความสะอาดร่างกายจึงมีความจำเป็นต้องใช้เป็นจำนวนมากในแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานแบรนด์ โอเรียนทอล พริ้นเซส บริจาคเงินสมทบทุน ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา ซื้อเครื่องช่วยหายใจทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนต่อสู้กับสถานการณ์ COVID-19 รับมอบโดย เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท  รวมมูลค่าการบริจาคทั้งสิ้น 2,587,760 บาท

นับว่าลูกค้าโอเรียนทอล พริ้นเซสมีส่วนร่วมและเป็นส่วนสำคัญของการบริจาคในครั้งนี้ เนื่องจากลูกค้าทุกท่านเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของโอเรียนทอลพริ้นเซสด้วยดีเสมอมา และเราหวังว่าจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

#orientalprincess #keepbeautiful #ผู้หญิงอย่าหยุดสวย #covid19

13 โรงพยาบาลและสาธารณสุขทั่วประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภค Oriental Princess Shower Gel, Shampoo, Conditioner, สบู่เหลวล้างมือ Venesse และแปรงสีฟันแบรนด์กตัญญู  ได้แก่

 1. โรงพยาบาลเลิดสิน รับมอบวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
 2. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับมอบวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
 3. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับมอบวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
 4. โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับมอบวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 5. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รับมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 6. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 7. โรงพยาบาลชลบุรี รับมอบวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 9. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 10. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 11. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 12. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 13. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑืในการมอบแต่ละโรงพยาบาล ดังนี้

แบรนด์โอเรียนทอล พริ้นเซส

                       สินค้า         จำนวน   มูลค่าต่อชิ้น        รวม
Passion Flower Shower Cream 385 115 44,275
Enriched Milk Shower Cream 385 115 44,275
Detox Clarifying Shampoo 230 135 31,050
Detox Clarifying Conditioner 230 135 31,050
รวมทั้งสิ้น 1,230   155,250

 

แบรนด์กตัญญู

                   สินค้า        จำนวน    มูลค่าต่อชิ้น       รวม
เว็นเนส กรีน ที คลีนซิ่ง แฮนด์ วอช 230 89      20,470
ไวซรอย เดอลุคซ์ ซินซ์ 1961 – กรีน 50 59       2,950
ไวซรอย เดอลุคซ์ ซินซ์ 1961 – บลู 50 59       2,950
ไวซรอย เดอลุคซ์ ซินซ์ 1961 – พิ้งค์ 50 59       2,950
ไวซรอย เดอลุคซ์ ซินซ์ 1961 – ไวโอเลต 50 59       2,950
รวมทั้งสิ้น          32,270

 

มูลค่าแต่ละโรงพยาบาลหรือสาธารณสุข  187,520  บาท

รวมมูลค่าการบริจาคเครื่องอุปโภค 2,437,760 บาท