ฟู้ดสตาร์ ร่วมส่งกำลังใจ แชร์ความห่วงใย พร้อมส่งต่อความสดชื่น สู่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ และเหล่าจิตอาสา ผ่านโครงการ ต้องรอด Up for Thai

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ภายใต้“ดีโด้” และ “มิกกุ” ร่วมส่งกำลังใจ แชร์ความห่วงใย ส่งมอบความสดชื่น แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมถึงเหล่าจิตอาสา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้ารับมือกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการ ศูนย์อาสา “ต้องรอด Up for Thai”

คุณอำพล ตัณฑิกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด  บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ในฐานะตัวแทนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ เปิดเผยว่า ฟู้ดสตาร์ เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในหลายชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อีกทั้งในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสาที่กำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างสุดความสามารถ เป็นกำลังสำคัญที่จะนำพาประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ ทางบริษัทฯ จึงอยากมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความช่วยเหลือ พร้อมส่งกำลังใจผ่านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในเครือฟู้ดสตาร์ ได้แก่ Deedo Max C Deedo ลิ้นจี่จักรพรรดิ Mikku และ น้ำดื่มตรา Sook ในโอกาสนี้ทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก คุณชายอดัม – ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล ผู้ก่อตั้งโครงการ “ต้องรอด Up for Thai” เป็นผู้รับมอบผลิตภัณฑ์จากฟู้ดสตาร์ เพื่อแจกจ่ายไปยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบ บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนาม และทีมจิตอาสาของโครงการต่อไป

สำหรับโครงการ “ต้องรอด Up for Thai” ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์อาสาเฉพาะกิจ ตั้งอยู่ ณ วัดเทวสุนทร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์อของโครงการเพื่อกระจายความช่วยเหลือส่งต่ออาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงการให้ความรู้ในการดูแลตนเองขณะป่วย หรือต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโควิด-19 โดยผู้มีจิตอาสาที่พร้อมให้การช่วยเหลืองานด้านงานครัวประกอบอาหาร แพ็คของ เพื่อแจกจ่ายไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้สนใจร่วมบริจาคข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ทางเพจ “ต้องรอด Up for Thai”