กสิกรไทยเซ็นขายประกันให้เมืองไทยประกันชีวิต 10 ปี รับค่าตอบแทน 12,700 ล้านบาท

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย และนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต  ร่วมลงนามในสัญญาการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ตามสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตระหว่างธนาคารกสิกรไทยและบมจ.เมืองไทยประกันชีวิผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคาร บริษัท แต่เพียงผู้เดียว เป็นเวลา 10 ปี รับค่าตอบแทน 12,700 ล้านบาท พร้อมร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการขายใหม่ ๆ เพื่อก้าวเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดประกันชีวิตในไทยและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้