TikTok เปิดรายงานความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มุ่งยกระดับการเป็นแพลตฟอร์มแห่งความปลอดภัยและความโปร่งใสสูงสุด

TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลกที่มุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มมาโดยตลอด ผ่านการพัฒนาด้านนโยบาย เทคโนโลยี และบุคลากร ล่าสุด TikTok เปิดเผยรายงานความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำไตรมาสที่1 ของปี 2564 (ม.ค. – มี.ค.) หรือ Transparency Report ซึ่งเป็นรายงานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัย การลบบัญชีผู้ใช้และคอนเทนท์ที่มีเนื้อหาการละเมิด รวมถึงแนวทางการป้องกันการเผยแพร่คอนเทนท์ที่มีเนื้อหาบิดเบือนหรือข้อมูลเท็จ เพื่อเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ TikTok ในการพัฒนาประสบการณ์แพลตฟอร์มให้เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยที่สร้างความสุขให้กับผู้ใช้ทั่วโลก

รายงานความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 (ม.ค. – มี.ค.) หรือ Transparency Report จาก TikTok แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการในด้านมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ TikTok ให้ความสำคัญสูงสุดมาโดยตลอด โดยรายงานฉบับล่าสุดนี้ครอบคลุมการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 โดยมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการจัดการกับคอนเทนท์ที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม คอนเทนท์ที่ละเมิดต่อแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน บัญชีผู้ใช้ที่มีความสุ่มเสี่ยง และแนวทางการป้องกันการเผยแพร่คอนเทนท์ที่มีเนื้อหาบิดเบือนหรือข้อมูลเท็จ ดังต่อไปนี้

  • จำนวนวิดีโอที่ถูกลบออกจากแพลตฟอร์มมีทั้งสิ้น 61,951,327 รายการ โดยมีสาเหตุมาจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนหรือข้อกำหนดในการใช้บริการบนแพลตฟอร์ม ซึ่งจากจำนวนวิดีโอที่ถูกลบนี้ มีจำนวนน้อยกว่า 1% ของจำนวนวิดีโอทั้งหมดที่ถูกอัปโหลดบนแพลตฟอร์ม
  • จำนวนวิดีโอที่ถูกลบออกจากแพลตฟอร์ม มี 91.3% ถูกลบก่อนที่จะมีผู้ใช้แจ้งรายงาน 81.8% ถูกลบก่อนที่จะมีผู้รับชม และ 93.1% ถูกลบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการโพสต์
  • บัญชีผู้ใช้จำนวน 11,352,549 บัญชี ที่ถูกลบออกจากระบบ เนื่องจากพบพฤติกรรมการใช้งานที่ขัดต่อแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน โดยมี 7,263,952 บัญชีที่ถูกลบออกจากระบบ เนื่องจากพบว่าเป็นบัญชีของผู้ใช้ที่อายุน้อยกว่า 13 ปี
  • ระบบได้ป้องกันการเปิดบัญชีที่มีความสุ่มเสี่ยงจำนวน 71,470,161 บัญชี และได้มีการลบวิดีโอ 13,635,469 รายการที่ถูกโพสต์โดยบัญชีสแปมเหล่านี้
  • โฆษณาจำนวน 1,921,900 รายการถูกลบออกจากระบบ เนื่องจากขัดต่อแนวทางปฏิบัติชุมชนและนโยบายการโฆษณาบนแพลตฟอร์ม เพื่อป้องกันผู้ใช้จากคอนเทนท์ที่มีเนื้อหาหลอกลวงหรือสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้รับชม

นอกจากนี้ในไตรมาสแรกของปี 2564 TikTok ได้สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID และวัคซีนป้องกัน COVID โดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ดังต่อไปนี้

  • การเข้ารับชมข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล COVID สูงถึง 1,535,114,921 ครั้งจากทั่วโลก โดยแบนเนอร์ที่แนะนำผู้ใช้เพื่อลิงก์ไปยังศูนย์ข้อมูล COVID ถูกเพิ่มลงในวิดีโอ 1,002,100 รายการ โดยมีจำนวนการรับชม 11,846,566,486 ครั้ง
  • ประกาศและบริการสาธารณะบนแฮชแท็กที่นำผู้ใช้ไปยังศูนย์ข้อมูล WHO และแหล่งข้อมูลด้านสาธารณสุขในพื้นที่ต่างๆ มีจำนวนการรับชมสูงถึง 19,660,517,152 ครั้ง
  • วิดีโอจำนวน 30,624 รายการ ถูกลบออกจากระบบ เนื่องจากมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ COVID โดยในจำนวนวิดีโอที่ถูกลบนี้ 79.6% ถูกลบก่อนที่จะมีผู้ใช้รายงาน และ 88.4% ถูกลบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการอัปโหลด และ 61.2% ไม่มียอดผู้เข้ารับชม

จากข้อมูลทั้งหมดของรายงานความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำไตรมาสที่1 ของปี 2564 ถือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ TikTok ในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ TikTok ให้ความสำคัญสูงสุดมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมา TikTok ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การใช้แพลตฟอร์มไว้อย่างชัดเจนควบคู่ไปกับการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีและบุคลากร รวมถึงมีการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เนื้อหาเชิงบวก ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยให้กับชุมชนผู้ใช้ เพื่อเป้าหมายในการสร้างพื้นที่แห่งการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และมอบความสุขให้กับผู้คนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 (เดือน ม.ค. – มี.ค. 2564) หรือ Transparency Report ได้ที่ https://www.tiktok.com/safety/resources/tiktok-transparency-report-2021-h-1?lang=TH และแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนของ TikTok ได้ทาง https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=th